Avdeling for IT, Høgskolen i Østfold

Forkurs i matematikk, våren 2020

Tidligere eksamensoppgaver


Tips: Forsøk å gjøre oppgavene uten å se i løsningsforslaget.
Er det en oppgave du ikke klarer, er det en indikasjon på at
du ikke har forberedt deg godt nok på temaet oppgaven handler
om. I så fall bør du gjøre en del av oppgavene du finner i læreboka
til dette temaet, og eventuelt lese litt i boka.

  År     Oppgave     Løsningsforslag  
2018 Eksamen Løsningsforslag
2017 Eksamen Løsningsforslag
2016 Eksamen Løsningsforslag
2015 Eksamen Løsningsforslag
2014 Eksamen Løsningsforslag
2013 Eksamen Løsningsforslag
2012 Eksamen Løsningsforslag
2011 Eksamen Løsningsforslag

Oppdatert 2. april 2020.

Christian F Heide