A B C D E F G I K L M O P R S T U W

A

AboutBox - class AboutBox.
Program: BildeBok
File: AboutBox.java
Description: Klasse som viser en about-box for programmet
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002

AboutBox(String) - Constructor for class AboutBox
Constructor
AboutCanvas - class AboutCanvas.
Program: BildeBok
File: AboutCanvas.java
Description: openGL - klasse som viser en teapot som roterer
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - gl4java
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
AboutCanvas(int, int) - Constructor for class AboutCanvas
Constructor
actionPerformed(ActionEvent) - Method in class BildeBokFrame
actionPerformed
addRyggPage(float) - Method in class PagePainter
addRyggPage
addTurningValues(float, float, float, float, float, float) - Method in class PagePainter
addTurningValues
addXValues(float, float, float, float) - Method in class PagePainter
addXValues

B

BildeBokCanvas - class BildeBokCanvas.
Program: BildeBok
File: BildeBokCanvas.java
Description: GLCanvaset som tar seg av all uttegning av openGL objekter
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - gl4java
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
BildeBokCanvas(BildeBokFrame, int, int) - Constructor for class BildeBokCanvas
Constructor
BildeBokFrame - class BildeBokFrame.
Program: BildeBok
File: BildeBokFrame.java
Description: Main-klassen som starter opp programmet, og setter opp GUI
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
BildeBokFrame() - Constructor for class BildeBokFrame
Constructor Kaller standard metoder for å sette i gang en frame.
bind(int) - Method in class TexturLaster
bind

C

CloseWindow - class CloseWindow.
Program: BildeBok
File: CloseWindow.java
Description: klasse som sørger for å lukke et vindu, når en trykker på x-knappen i hjørnet
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
CloseWindow() - Constructor for class CloseWindow
 
CloseWindowAndExit - class CloseWindowAndExit.
Program: BildeBok
File: CloseWindowAndExit.java
Description: klasse som sørger for å lukke vinduet, og avslutte programmet
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
CloseWindowAndExit() - Constructor for class CloseWindowAndExit
 

D

decreaseEdge() - Method in class PagePainter
decreaseEdge Metode som senker innholdet av høyre side av boken.
display() - Method in class AboutCanvas
display Metode som visker klart canvaset, kaller på draw-metoden.
display() - Method in class BildeBokCanvas
display() Visker klart canvaset, og setter posisjon til øyet.
drawBook() - Method in class BildeBokCanvas
drawBook Metode som faktisk tegner ut hele boken med innhold
drawKanter(boolean, boolean) - Method in class BildeBokCanvas
drawKanter
drawLeftKant() - Method in class BildeBokCanvas
drawLeftKant Metode som tegner ut ryggen på innholdet
drawTopOfBook(boolean) - Method in class BildeBokCanvas
drawTopOfBook

E

enableAnim(boolean) - Method in class BildeBokFrame
enableAnim
enableTurn(boolean) - Method in class BildeBokFrame
enableTurn

F

FargeGen - class FargeGen.
Program: BildeBok
File: FargeGen.java
Description: openGL - klasse som setter farge i et canvas
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - gl4java
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
Denne metoden inneholder mange flere farger enn dem som er brukt
i prosjektet.
FargeGen(GLCanvas) - Constructor for class FargeGen
Constructor

G

getBackPerm() - Method in class Perm
 
getBackPermCurl() - Method in class Perm
 
getBackPermCurlBot() - Method in class Perm
 
getBackPermInner() - Method in class Perm
 
getBotCurl() - Method in class Perm
 
getBotPages() - Method in class PagePainter
 
getCurlSide() - Method in class Perm
 
getLastPage() - Method in class PagePainter
 
getLastX() - Method in class BildeBokFrame
 
getLastZ() - Method in class BildeBokFrame
 
getLefta4z() - Method in class PagePainter
 
getLeftBotPages() - Method in class PagePainter
 
getLeftd2x() - Method in class PagePainter
 
getLeftd2z() - Method in class PagePainter
 
getLeftd3x() - Method in class PagePainter
 
getLeftd3z() - Method in class PagePainter
 
getLeftd4x() - Method in class PagePainter
 
getLeftd4z() - Method in class PagePainter
 
getLeftLastPage() - Method in class PagePainter
 
getLeftLeftPages() - Method in class PagePainter
 
getLeftPages() - Method in class PagePainter
 
getLeftTopPages() - Method in class PagePainter
Nedenfor følger divers getmetoder.
getMidInnX() - Method in class PagePainter
 
getMidInnZ() - Method in class PagePainter
 
getMidOutX() - Method in class PagePainter
 
getMidOutZ() - Method in class PagePainter
 
getNextPage() - Method in class PagePainter
 
getOutX() - Method in class PagePainter
 
getOutZ() - Method in class PagePainter
 
getPrevPage() - Method in class PagePainter
 
getRightPages() - Method in class PagePainter
 
getRotX() - Method in class BildeBokFrame
De påfølgende 4 metoder returnerer de x og z rotasjonene.
getRotZ() - Method in class BildeBokFrame
 
getTextPage() - Method in class PagePainter
 
getTopCurl() - Method in class Perm
 
getTopOuter() - Method in class Perm
 
getTopPages() - Method in class PagePainter
 
getTopPerm() - Method in class Perm
 
getTopPermBackSide() - Method in class Perm
 
getTopPermFrontSide() - Method in class Perm
 
getTxpts() - Method in class PagePainter
getTxpts
getTxpts() - Method in class Perm
Nedenfor følger divers getmetoder.

I

increaseLeftEdge() - Method in class PagePainter
increadeLeftEdge() Metode som øker tykkelsen på venstre side av boken
init() - Method in class AboutCanvas
init Setter forskjellige startverdier for glcanvaset.
init() - Method in class BildeBokCanvas
init Setter forskjellige startverdier for glcanvaset.
initLeftEdge() - Method in class PagePainter
initLeftEdge Metode som initierer hvor første arket i boken skal ligge.

K

keyPressed(KeyEvent) - Method in class BildeBokCanvas
keyPressed
keyReleased(KeyEvent) - Method in class BildeBokCanvas
 
keyTyped(KeyEvent) - Method in class BildeBokCanvas
 

L

LoadTextures(String[]) - Method in class TexturLaster
LoadTextures

M

main(String[]) - Static method in class BildeBokFrame
main
makeNext() - Method in class PagePainter
makeNext Metode som gjør klar neste side for visning.
mIsMoving() - Method in class BildeBokFrame
 

O

openBook() - Method in class BildeBokCanvas
openBook Metode som åpner boken.

P

PagePainter - class PagePainter.
Program: BildeBok
File: PagePainter.java
Description: Klasse som holder rede på alle punkter til innholdet i boken
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002

Logikken i oppbyggingen av a,b,c,d 1-4 verdiene er som følger

Dette er boken sett undenfra når den er uåpnet.
PagePainter() - Constructor for class PagePainter
Constructor Kaller på metoden initArr, som initialiserer/oppdaterer alle arrayer
Perm - class Perm.
Program: BildeBok
File: Perm.java
Description: klasse som holder rede på alle punkter til permen av boken
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
Perm() - Constructor for class Perm
Constructor Kaller på metoden som initialiserer/oppdaterer kontrollpunktarrayene
preInit() - Method in class AboutCanvas
preInit Metode som setter verdier som glcanvaset trenger.
preInit() - Method in class BildeBokCanvas
preInit Metode som setter verdier som glcanvaset trenger.

R

reshape(int, int) - Method in class BildeBokCanvas
reshape
rotatePages() - Method in class PagePainter
rotatePages Metode som setter tilbake, textPage slik at den er klar til å blas igjen Den setter også prevPage til å være slik som textPage var etter at den var bladd.
run() - Method in class AboutCanvas
run Metode som trengs for å kunne bruke denne klassen som en thread Metode starter en løkke som er evig.
run() - Method in class BildeBokCanvas
run Metode som gjør denne klassen til en thread.

S

setBackPermCurl(float, float, float, float, float, float) - Method in class Perm
setBackPermCurl
setBackPermInnerValues(float, float, float, float) - Method in class Perm
setBackPermInnerValues
setBlackMaterial() - Method in class FargeGen
setBlackMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setBlueMaterial() - Method in class FargeGen
setBlueMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setBotPages(float, float, float, float, float, float, float, float) - Method in class PagePainter
setBotPages
setBrassMaterial() - Method in class FargeGen
setBrassMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setBronzeMaterial() - Method in class FargeGen
setBronzeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setBrownMaterial() - Method in class FargeGen
setBrownMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setChromeMaterial() - Method in class FargeGen
setChromeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setCopperMaterial() - Method in class FargeGen
setCopperMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setEmeraldMaterial() - Method in class FargeGen
setEmeraldMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setGoldMaterial() - Method in class FargeGen
setGoldMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setGreenMaterial() - Method in class FargeGen
setGreenMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setGreyMaterial() - Method in class FargeGen
setGreyMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setJadeMaterial() - Method in class FargeGen
setJadeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setLightBlueMaterial() - Method in class FargeGen
setLightBlueMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setOpen(boolean) - Method in class BildeBokCanvas
setOpen
setPearlMaterial() - Method in class FargeGen
setPearlMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setRedMaterial() - Method in class FargeGen
setRedMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setRubyMaterial() - Method in class FargeGen
setRubyMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setSilverMaterial() - Method in class FargeGen
setSilverMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setTurquoiseMaterial() - Method in class FargeGen
setTurquoiseMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setWarmWhiteMaterial() - Method in class FargeGen
setWarmWhiteMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
setWhiteMaterial() - Method in class FargeGen
setWhiteMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier

T

TexturLaster - class TexturLaster.
Program: BildeBok
File: TexturLaster.java
Description: klasse som laster alle texturene
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - gl4java
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
TexturLaster(GLCanvas) - Constructor for class TexturLaster
Constructor

U

update() - Method in class PagePainter
update Metode som kaller på metoden initArr, som oppdaterer alle arrayer.
updateTextPage() - Method in class PagePainter
updateTextPage Metode som kalles etter at boken er åpnet for å sette på plass første side.

W

windowClosing(WindowEvent) - Method in class CloseWindow
windowClosing
windowClosing(WindowEvent) - Method in class CloseWindowAndExit
windowClosing

A B C D E F G I K L M O P R S T U W