Class FargeGen

java.lang.Object
  |
  +--FargeGen

public class FargeGen
extends java.lang.Object

Program: BildeBok
File: FargeGen.java
Description: openGL - klasse som setter farge i et canvas
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - gl4java
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002
Denne metoden inneholder mange flere farger enn dem som er brukt
i prosjektet. Grunnen til dette er at den samme klassen er brukt
i flere andre applikasjoner, og jeg har ikke fjernet de resterende
metodene


Constructor Summary
FargeGen(gl4java.awt.GLCanvas parent)
          Constructor
 
Method Summary
 void setBlackMaterial()
          setBlackMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setBlueMaterial()
          setBlueMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setBrassMaterial()
          setBrassMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setBronzeMaterial()
          setBronzeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setBrownMaterial()
          setBrownMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setChromeMaterial()
          setChromeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setCopperMaterial()
          setCopperMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setEmeraldMaterial()
          setEmeraldMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setGoldMaterial()
          setGoldMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setGreenMaterial()
          setGreenMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setGreyMaterial()
          setGreyMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setJadeMaterial()
          setJadeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setLightBlueMaterial()
          setLightBlueMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setPearlMaterial()
          setPearlMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setRedMaterial()
          setRedMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setRubyMaterial()
          setRubyMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setSilverMaterial()
          setSilverMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setTurquoiseMaterial()
          setTurquoiseMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setWarmWhiteMaterial()
          setWarmWhiteMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 void setWhiteMaterial()
          setWhiteMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

FargeGen

public FargeGen(gl4java.awt.GLCanvas parent)
Constructor

Method Detail

setRedMaterial

public void setRedMaterial()
setRedMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setGreenMaterial

public void setGreenMaterial()
setGreenMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setBlueMaterial

public void setBlueMaterial()
setBlueMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setLightBlueMaterial

public void setLightBlueMaterial()
setLightBlueMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setGreyMaterial

public void setGreyMaterial()
setGreyMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setBlackMaterial

public void setBlackMaterial()
setBlackMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setBrownMaterial

public void setBrownMaterial()
setBrownMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setGoldMaterial

public void setGoldMaterial()
setGoldMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setEmeraldMaterial

public void setEmeraldMaterial()
setEmeraldMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setJadeMaterial

public void setJadeMaterial()
setJadeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setPearlMaterial

public void setPearlMaterial()
setPearlMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setRubyMaterial

public void setRubyMaterial()
setRubyMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setTurquoiseMaterial

public void setTurquoiseMaterial()
setTurquoiseMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setBrassMaterial

public void setBrassMaterial()
setBrassMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setBronzeMaterial

public void setBronzeMaterial()
setBronzeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setChromeMaterial

public void setChromeMaterial()
setChromeMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setCopperMaterial

public void setCopperMaterial()
setCopperMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setSilverMaterial

public void setSilverMaterial()
setSilverMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setWarmWhiteMaterial

public void setWarmWhiteMaterial()
setWarmWhiteMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier


setWhiteMaterial

public void setWhiteMaterial()
setWhiteMaterial Metode som setter fargen som metodenavnet tilsier