Class Perm

java.lang.Object
 |
 +--Perm

public class Perm
extends java.lang.Object

Program: BildeBok
File: Perm.java
Description: klasse som holder rede på alle punkter til permen av boken
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002


Constructor Summary
Perm()
          Constructor Kaller på metoden som initialiserer/oppdaterer kontrollpunktarrayene
 
Method Summary
 float[] getBackPerm()
           
 float[] getBackPermCurl()
           
 float[] getBackPermCurlBot()
           
 float[] getBackPermInner()
           
 float[] getBotCurl()
           
 float[] getCurlSide()
           
 float[] getTopCurl()
           
 float[] getTopOuter()
           
 float[] getTopPerm()
           
 float[] getTopPermBackSide()
           
 float[] getTopPermFrontSide()
           
 float[] getTxpts()
          Nedenfor følger divers getmetoder.
 void setBackPermCurl(float xSecBackPerm, float xThirdBackPerm, float zSec1BackPerm, float zSec3BackPerm, float zThird1BackPerm, float zThird3BackPerm)
          setBackPermCurl
 void setBackPermInnerValues(float innerZFirst, float innerZLast, float innerXSec, float innerXThird)
          setBackPermInnerValues
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Perm

public Perm()
Constructor Kaller på metoden som initialiserer/oppdaterer kontrollpunktarrayene

Method Detail

setBackPermInnerValues

public void setBackPermInnerValues(float innerZFirst,
                  float innerZLast,
                  float innerXSec,
                  float innerXThird)
setBackPermInnerValues

Parameters:
innerZFirst - Verdien som skal legges til innerZFirst
innerZLast - Verdien som skal legges til innerZLast
innerXSec - Verdien som skal legges til innerXSec
innerXThird - Verdien som skal legges til innerXThird Denne metoden brukes når boken åpnes. Den forandrer størrelsen på den indre delen av ryggen på boken. Dette gjøres for at det skal være samme mellomrom mellom ytre og indre perm når boken åpnes. Den indre permen må da øke litt i størrelse når den åpnes. Dette kan ligne litt på hvordan en vanlig bok oppfører seg når den åpnes.

setBackPermCurl

public void setBackPermCurl(float xSecBackPerm,
              float xThirdBackPerm,
              float zSec1BackPerm,
              float zSec3BackPerm,
              float zThird1BackPerm,
              float zThird3BackPerm)
setBackPermCurl

Parameters:
xSecBackPerm -
xThirdBackPerm -
zSec1BackPerm -
zSec3BackPerm -
zThird1BackPerm -
zThird3BackPerm - Denne metoden endrer bindeleddet mellom ytre og indre del av ryggen. Dette gjøres fordi den indre delen forandres, og bindeleddet må fortsatt være satt opp på riktig måte.

getTxpts

public float[] getTxpts()
Nedenfor følger divers getmetoder. Jeg ser ikke behovet for å kommentere alle disse Alle disse returnerer en array med kontrollpunkter.


getTopPerm

public float[] getTopPerm()

getTopPermFrontSide

public float[] getTopPermFrontSide()

getTopPermBackSide

public float[] getTopPermBackSide()

getBackPerm

public float[] getBackPerm()

getBackPermInner

public float[] getBackPermInner()

getBackPermCurl

public float[] getBackPermCurl()

getBackPermCurlBot

public float[] getBackPermCurlBot()

getTopCurl

public float[] getTopCurl()

getBotCurl

public float[] getBotCurl()

getCurlSide

public float[] getCurlSide()

getTopOuter

public float[] getTopOuter()