Class TexturLaster

java.lang.Object
  |
  +--TexturLaster

public class TexturLaster
extends java.lang.Object

Program: BildeBok
File: TexturLaster.java
Description: klasse som laster alle texturene
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - gl4java
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002


Constructor Summary
TexturLaster(gl4java.awt.GLCanvas parent)
          Constructor
 
Method Summary
 void bind(int nr)
          bind
 void LoadTextures(java.lang.String[] files)
          LoadTextures
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

TexturLaster

public TexturLaster(gl4java.awt.GLCanvas parent)
Constructor

Parameters:
parent - Forelderen til dette objektet, som er et GLCanvas Constructoren initialiserer dette objektets egne gl og glu objekter I tillegg initialiserer den myParent objektet.
Method Detail

bind

public void bind(int nr)
bind

Parameters:
nr - Hvilket bilde i arrayen med bilder som skal være aktivt nå. Metoden binder teksturen på den spesifiserte plassen.

LoadTextures

public void LoadTextures(java.lang.String[] files)
LoadTextures

Parameters:
files - Arrayen med filnavn som skal lastes Metoden laster inn alle texturene i files, og setter standard textur-egenskaper på dem.