Homogenisering
Børre Stenseth
Matematikk>Homogenisering

Homogenisering av koordinater

Hva
Homogenisering av matriser er en forutsetning for å forstå transformasjoner i OpenGL

I modulene 2D transf. og 3D transf. fant vi at vi kunne finne en felles matriseform for de grunnleggende geometriske operasjonene ved å innføre en 3.koordinat i planet og en 4.koordinat i rommet.

Vi sa at vi innførte homogene koordinater og tilla ikke den ekstra koordinaten noen betydning, verken geometrisk eller matematisk. Vi skal se litt nærmere på denne kunstige koordinaten og bruken av den i denne modulen.

Når vi innførte homogene koordinater var det for at vi skulle kunne multiplisere likeartede matriser for på den måten å oppnå den kombinerte geometriske effekten. I rommet fant vi fram til følgende sentrale 4x4 matriser:

Identitetsmatrisa
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1  
Translasjon
1 0 0 tx
0 1 0 ty
0 0 1 tz
0 0 0 1   
Skalering
sx 0 0 0
0 sy 0 0
0 0 sz 0
0 0 0 1  
Rotasjon om z
cos -sin 0 0
sin cos 0 0
0  0  1 0
0  0  0 1  
Rotasjon om y
cos 0 sin 0
0  1 0  0
-sin 0 cos 0
0  0 0  1  
Rotasjon om x
1 0   0  0
0 cos -sin 0
0 sin cos 0
0 0  0  1  

Det er normalt disse matrisene vi bruker når vi setter opp transformasjoner i modellene våre. Selv om rotasjonskommandoen i OpenGL er generalisert og kopler vinkel og rotasjonsakse, så er resultatet en kombinasjon av matrisene ovenfor.

Felles for alle disse matrisene og de matrisene vi får ved å multiplisere dem er at de har formen:

|a11 a12 a13 a14 |
|a21 a22 a23 a24 |
|a31 a32 a33 a34 |
| 0   0  0  W |  

der W alltid har verdien 1.

Hva dersom vi lager en matrise der W er forskjellig fra 1?

I enkelte sammenhenger er det nyttig å beregne en egen matrise og bruke denne direkte enten ved å sette den som OpenGLs aktuelle transformasjonsmatrise eller ved å multiplisere den til den aktuelle transformasjonsmatrisa. OpenGL har kommandoer for å gjøre begge disse operasjonene:

  glLoadMatrixd(...)
  glMultMatrixd(...)
 

Når OpenGL transformerer et punkt skjer det alltid en "homogenisering" av resultatet. Det betyr at koordinatverdiene divideres med W. Vi ser på en translasjon som eksempel:

    |1 0 0 a| |x| |x+a|
P'=M*P =|0 1 0 b|*|y|=|y+b|
    |0 0 1 c| |z| |z+c|
    |0 0 0 W| |1| |W |
 

og homogenisert:

|(x+a)/W|
|(y+b)/W|
|(z+c)/W|
|1   |
 
offset De 2 kodebitene (GL4Java syntaks)
nedenfor produserer begge samme figur:
drawSquare(red);
gl.glTranslated(2.0,2.0,0.0);
drawSquare(blue);
drawSquare(red);
double M_mult[]={
2.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 2.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 2.0, 0.0,
4.0, 4.0, 0.0, 2.0
};
gl.glMultMatrixd(M_mult);
drawSquare(blue);

Merk transponeringen av matrisen i forhold til oppsettet ovenfor.

Referanser
 1. The OpenGL Programming Guide, 6 editionDave Schreiner, Mason Woo,Jackie Neider,Tom Davies2007Addison-Wesley Professional0321481003www.opengl.org/documentation/red_book/14-03-2010
 1. Computer Graphics: Principles and Practice in C (2nd Edition)James Foley, Andries van Dam, Steven K.Feiner, John F. Hughes1995Addison-Wesley0201848406
[1] [2]
Vedlikehold
 • 2002, Børre Stenseth
(Velkommen) Matematikk>Homogenisering (Algebra)