Børre Stenseth

Forklaring av ...

Modulene i denne seksjonen inneholder forklaring av en del sentrale problemstillinger. Noen moduler forklarer grunnleggende ting som lyssetting og teksturer. Andre beskriver teknikker, som bumpmapping og marching cubes.

Noen er laget av meg (Børre Stenseth) og noen er laget av studenter som eksamensbesvarelser i kurs i Grafisk databehanding ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskole i Østfold. Forfatter er angitt i alle modulene.

Filip Hammerstad
Fysikk
Kristian Lunde
Glatting
Kristian Pettersen
Bumpmapping
Lars Magnusson
Skeletal animation
Mats Lindh
Marching Cubes
Sven Nilsen
Shape blending
Therese Røsholdt
Blending
Øivind Liland
Slagskygge

(Velkommen) (Figurer og flater)