Børre Stenseth

Tidligere eksamensoppgaver

På de neste sidene vil du finne eksamensoppgavene som er gitt i kurset grafisk databehandling f.o.m.våren 1996 t.o.m. våren 2001. Det er laget besvarelser til alle oppgavene. Du kan kanskje ha nytte av disse eksamensoppgavene som eksempler og øvingsoppgaver.

Koden i forslagene til løsninger er i hovedsak c/c++ kode laget for en gammel versjon av Visual Studio. Det er ikke sikkert det er like lett og sette opp alle prosjektene, men den sentrale koden bør være enkel og lokalisere og eventuelt kopiere over i andre omgivelser.

Noen av kodeeksemplene er skrevet om til Java/JOGL som Netbeans prosjekter.

Fra og med våren 2002 er kurset lagt om slik at evalueringen er basert på et større prosjekt, og det finnes følgelig ingen eksamener. En del resultater fra disse prosjektoppgavene er inlemmet i dette materialet som selvstendige moduler.

(Velkommen) (V 1996(p))