A C E G H M N O P W

A

actionPerformed(ActionEvent) - Method in class Octopus
Metode for håndtering av brukers handlinger
actionPerformed(ActionEvent) - Method in class Pearls
Metode for håndtering av brukers handlinger

C

CVector3 - class CVector3.
En klasse for å knytte sammen koordinater, normalisere og regne kryssprodukt av vektorer.
cross(CVector3) - Method in class CVector3
Beregner kryssproduktet mellom to vektorer
cross(float, float, float) - Method in class CVector3
Beregner kryssproduktet mellom to vektorer

E

Eye - class Eye.
En klasse som inneholder kontrollpunktene til blekksprutens øyne.
Eye() - Constructor for class Eye
 

G

getCtrPoints() - Method in class Eye
Returnerer matrise-arrayen som holder øyets kontrollpunkter
getCtrPoints() - Method in class Head
Returnerer matrise-arrayen som holder hodets kontrollpunkter
getUN() - Method in class Eye
Returnerer øyets UN
getUN() - Method in class Head
Returnerer hodets UN
getVN() - Method in class Eye
Returnerer øyets VN
getVN() - Method in class Head
Returnerer hodets VN

H

Head - class Head.
En klasse som inneholder kontrollpunktene til blekksprutens hode.
Head() - Constructor for class Head
 

M

Material - class Material.
Klasse for materialer som brukes dersom teksturene ikke er tilgjengelige.
Material(GLFunc) - Constructor for class Material
Konstruktør for Material klassen
main(String[]) - Static method in class Octopus
Main metode
main(String[]) - Static method in class Pearls
Main metode

N

normalize() - Method in class CVector3
Beregner enhetsvektoren til denne vektoren (AN = A/|A|, |A| = (a0^2+a1^2+a2^2+a3^2)^1/2)

O

Octopus - class Octopus.
En klasse som tegner en 3-dimenasjonal blekksprut ved hjelp av gl4java.
Octopus() - Constructor for class Octopus
Konstruktør for Octopus-framen
Setter opp menylinje og GLAnimCanvas til å tegne på

P

Pearls - class Pearls.
En klasse som tegner en bezierkurve og perler, bokser eller akser langs kurven.
Pearls() - Constructor for class Pearls
Konstruktør for Pearls framen
Setter opp menyen, og GLCanvas til å tegne på
purple() - Method in class Material
Setter materialet til fargen lilla

W

white() - Method in class Material
Setter materialet til fargen hvit

A C E G H M N O P W