Class CVector3

java.lang.Object
 extended byCVector3

public class CVector3
extends java.lang.Object

En klasse for å knytte sammen koordinater, normalisere og regne kryssprodukt av vektorer.


Method Summary
 void cross(CVector3 w)
          Beregner kryssproduktet mellom to vektorer
 void cross(float wx, float wy, float wz)
          Beregner kryssproduktet mellom to vektorer
 void normalize()
          Beregner enhetsvektoren til denne vektoren (AN = A/|A|, |A| = (a0^2+a1^2+a2^2+a3^2)^1/2)
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Method Detail

cross

public void cross(CVector3 w)
Beregner kryssproduktet mellom to vektorer

Parameters:
w - den vektoren denne skal krysses med

cross

public void cross(float wx,
         float wy,
         float wz)
Beregner kryssproduktet mellom to vektorer

Parameters:
wx - første verdi i den vektoren denne skal krysses med
wy - andre verdi i den vektoren denne skal krysses med
wz - tredje verdi i den vektoren denne skal krysses med

normalize

public void normalize()
Beregner enhetsvektoren til denne vektoren (AN = A/|A|, |A| = (a0^2+a1^2+a2^2+a3^2)^1/2)