!

Dette materialet blir ikke lenger vedlikeholdt. Du vil finne oppdatert materiale på siden: http://borres.hiof.no/wep/
(Under overskriften 3D)

Velkommen

til dette nettstedet med materiale for grafisk databehandling.

Materialet er brukt i kursvirksomhet i grafisk databehandling ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Ordsky for dette vevstedet
Materialet dekker i hovedsak tre områder: programmering, grafiske algoritmer og matematikk. Det finnes en masse litteratur som dekker disse temaene. Erfaringsmessig er disse tre temaene ganske tunge hver for seg og hovedmålet med dette materialet er å binde dem sammen slik at de forhåpentligvis kan motivere hverandre. Det er ganske morsomt å programmere visuelle 3D-modeller, og det blir raskt åpenbart at det er nyttig med litt matematisk resonnering.

Materialet er skrevet for personer som kan programmere noenlunde flytende i C, C++, C# eller Java. Det forutsettes litt forståelse av matematikk. Materialet er basert på OpenGL som grafisk pakke.

Alt materialet og programeksemplene er tilgjenglige i henhold til GNU's prinsipper for fri dokumentasjon og fri programvare, dersom ikke annet er eksplisitt angitt.

Det betyr i korthet at det er fritt tilgjengelig under forutsetning av at det vises til kilden og at det ikke er noen garanti knyttet til materialet når det gjelder "riktighet" eller funksjonalitet. Dersom du ønsker å bidra med nytt materiale under disse betingelsene så send forslag til undertegnede. Dersom ditt bidrag passer inn, vil det bli inkludert som en eller flere moduler med referanse til forfatteren. Nærmere om GNU's lisensbetingelser:

De fleste sidene validerer som HTML5 i følge W3Cs foreløpige HTML5-validator. Når det står et spørsmålstegn ved HTML5-logen nederst på siden så er det fordi det er noen avvik. Disse er ikke rettet fordi det føreløpig er noen uklare momenter i HTML5 spesifikasjonen. HTML5 er i skrivende stund, april 2011, ikke en endelig rekomendasjon.

Applet failed to run. No Java plug-in was found.

Bygget med WXT 6
Halden, 3/6/15
Børre Stenseth

O