!

Dette materialet er ikke oppdatert siden 2011, og må vel betraktes som utdatert.

Velkommen

til dette nettstedet med materiale som omhandler programmering med C# under .NET. Materialet er bygget primært som støttemateriell for kursvirksomhet ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for informasjonsteknologi.

ordsky for dette vevstedet

Dette er ikke, verken i form eller innhold, noen lærebok i de respektive temaene. Det er vel riktigst å oppfatte det som en samling av erfaringer som forfatteren og studentene har gjort underveis. Forhåpentligvis har dette som konsekvens at materialet kan besvare noen spørsmål som dukker opp i en innføring i emnet.

Alt materialet og programeksemplene er tilgjenglige i henhold til GNU's prinsipper for fri dokumentasjon og fri programvare, dersom ikke annet er eksplisitt angitt.

Det betyr i korthet at det er fritt tilgjengelig under forutsetning av at det vises til kilden og at det ikke er noen garanti knyttet til materialet når det gjelder "riktighet" eller funksjonalitet. Dersom du ønsker å bidra med nytt materiale under disse betingelsene så send forslag til undertegnede. Dersom ditt bidrag passer inn, vil det bli inkludert som en eller flere moduler med referanse til forfatteren. Nærmere om GNU's lisensbetingelser:

Subversion. [1] Sidene i dette nettstedet viser til en rekke kodeprosjekter. Du kan laste ned og eksperimentere med disse prosjektene. Det gjør du ved å sjekke dem ut fra versjoneringssystemet Subversion. For å få til dette må du installere en Subversion-klient på din maskin, f.eks.Tortoise [2] Du kan også installere en subversion plugin i Visual Studio. AnkhSVN [3] er gratis og ser ut til å fungere bra (?). Alternativt kan du, hvis du er svært tålmodig, skrive inn adressen som er oppgitt og inspisere og eventuelt kopiere filer manuelt. Addressen til hvert enkelt prosjekt er angitt på den siden det er omtalt.

Jeg beklager at terminologien på disse sidene ikke er konsekvent. Noen ganger bruker jeg norsk (nettsted, skript) og noen ganger engelsk (website, script). Jeg har de beste intensjoner om å skjerpe meg, og å rydde.

Bygget med WXT 6
3/6/15

Børre Stenseth

Referanser

  1. SubversionTigris.orgsubversion.tigris.org/14-03-2009
  1. Tortoise, subversion clientTigris.orgtortoisesvn.tigris.org/14-03-2009
  1. Subversion Support for Visual StudioCollabNetankhsvn.open.collab.net/14-01-2011
O