Hver uke skal det leveres inn en ny besvarelse for oppgavene som blir postet her. Stian Johansen (stian.uansett@gmail.com) er studentassistent og kan hjelpe dere i øvingstimene hvis det skulle dukke opp problemer. Øvingstimene holdes i rom D1-052 fra 12:15 til 14:00 på tirsdager og D1-053 fra 13:15 til 15:00 på onsdager.

Uke 34

Oppgaven denne første uken vil være å få installert valgfri Linux distribusjon på en datamaskin. Det trengs ikke leveres inn noen innlevering for denne ukes oppgave.

Uke 35

Det kan bli litt problematisk med øvingstimene denne første arbeidsuken, så jeg har valgt å begynne forsiktig.

Besvarelsen skal sendes elektronisk til Stian innen Mandag 5. September.

Oppgavesett 1 Løsningsforslag 1

Uke 36

Denne uken skal dere jobbe med Bash. Oppgavesettet er delt i to deler. En for nyttige kommandoer og en for enkel bash-skripting.

Besvarelsen skal sendes elektronisk til Stian innen Mandag 12. September.

Oppgavesett 2 Løsningsforslag 2

Uke 37

Oppgavesettet denne uken tar for seg generell programmering i C og teori relatert til tråder.

Besvarelsen skal sendes elektronisk til Stian innen Mandag 19. September.

Oppgavesett 3 Løsningsforslag 3

Uke 38

Denne uken dreier oppgavene seg om programmering med C og standard systemkall.

Besvarelsen skal sendes elektronisk til Stian innen Mandag 26. September.

Oppgavesett 4 Løsningsforslag 4

Uke 39

Jeg har prøvd å holde ukens oppgave liten, da jeg tror den kan være litt krevende. Den første delen dreier som om teorien rundt concurrency, og den andre er en enkelt oppgave med C programmering.

Besvarelsen skal sendes elektronisk til Stian innen Mandag 3. Oktober.

Oppgavesett 5 Løsningsforslag 5

Uke 40

Denne uken skal dere jobbe med tråder og concurrency mekanismer. Den siste oppgaven kan nok være nokså krevende, så sett av nok tid (Det siste oppgavesettet vil bli lite som en kompensasjon).

Besvarelsen skal sendes elektronisk til Stian innen Mandag 10. Oktober.

Oppgavesett 6 Løsningsforslag 6

Uke 41

Dette er det siste oppgavesettet i modul 1, og det er også det minste. Tre enkle oppgaver relatert til minnehåndtering.

Besvarelsen skal sendes elektronisk til Stian innen Mandag 17. Oktober.

Oppgavesett 7 Løsningsforslag 7