Dette er fagsiden for del 1 av Operativsystemer høsten 2011. Denne delen av kurset fokuserer på Linux, mens modul 2 vil gå nærmere inn på Windows.

Pensum

Eksamen

Evalueringen i Operativsystemer er en fire timers skriftlig eksamen, der ca. halvparten av oppgavene vil være hentet fra denne delen av emnet.

Gamle eksamensoppgaver

Her er de to siste eksamene som har blitt holdt i dette kurset. Begge to inneholder stoff som (fortsatt) er pensum, men den siste vil nok være likere hva dere vil få.

Vår 2010 Høst 2010