23.08.2011 Introduksjon

Praktisk informasjon, introduksjon til emnet, kort om maskinvare, generelt om operativsystem og kort om Linux.

Forelesningsnotat

26.08.2011 UNIX, Linux og Prosessen

Jeg antydet at vi skulle begynne med Bash forrige forelesning, men etter nærmere ettertanke syntes jeg det passer bedre med å gå nærmere gjennom UNIX, Linux og prosesser før vi kaster oss i gang med skriptingen.

Forelesningsnotat

30.08.2011 UNIX shell og Bash

Denne uken begynner vi med UNIX shells og Bash. Vi begynner nokså forsiktig med å titte på hva UNIX shells er, og hvordan de brukes til å utføre vanlige operasjoner.

Forelesningsnotat

02.09.2011 Bash-skripting

Denne fredagsforelesningen ser vi nærmere på hva som skal til for å komme i gang med selve Bash-skriptingen.

Forelesningsnotat

06.09.2011 C programmering

Denne uken begynner vi å se på programmering i C. Dette er et stort tema, så det kan hende vi ikke rekker hele forelesningen i dag.

Forelesningsnotat

09.09.2011 Tråder

Vi avslutter denne uken med en teoretisk gjennomgang av tråder.

Forelesningsnotat

13.09.2011 Systemkall i C

Denne forelesningen tar vi for oss noen av de mange hundre tilgjengelige systemkallene.

Forelesningsnotat Kode fra forelesning

16.09.2011 Systemkall og Pthreads

Alle som var tilstede ved forrige forelesning fikk oppleve at vi ikke rakk å bli ferdig med det vi skulle gjennom. Denne forelesningen vil derfor dreie seg om alt det vi ikke rakk sist, og i tillegg skal vi ta en rask gjennomgang av Pthreads API.

Forelesningsnotat Kode fra forelesning

20.09.2011 Concurrency

Denne forelesningen skal dreie seg primært om concurrency, men jeg kommer også til å diskutere de siste systemkallene vi ikke rakk forrige uke.

Forelesningsnotat Kode fra forelesning

23.09.2011 Mer om C programmering og Concurrency

Jeg har fått tilbakemelding om at flere sliter med å få skikk på C programmeringen, så jeg begynner timen med en kort repetisjon rund temaet. Deretter vil jeg fortsett der vi slapp sist i forhold til concurrency.

Forelesningsnotat

27.09.2011 Tråder og concurrency i Linux

Jeg fikk problemer med dagens forelesning grunnet høyere kompleksitet enn ventet. Jeg har derfor lagt om planen litt slik at vi titter på pthreads og snakker om teorien bak concurrency i Linux.

Forelesningsnotat Kode fra forelesning

30.09.2011 Deadlocks og mer om concurrencymekanismer

I dag skal vi se næ på hva en deadlock er, og hvordan de oppstår. I tillegg skal vi se nærmere på concurrencymekanismer i UNIX/Linux

Forelesningsnotat Kode fra forelesning

04.10.2011 Minnehåndtering

I dag holder jeg siste normale forelesning før dere begynner med den andre modulen. Jeg kommer til å snakke om minnehåndtering.

Forelesningsnotat

07.10.2011 Repetisjon

I dag holder jeg siste forelesning. Jeg kommer til å repetere de temaene vi har vært gjennom til nå, bortsett fra de aller siste.

Forelesningsnotat