Forelesning 1 - Om Kurset og Analyse av Algoritmer

Slides InsertionSort.java insertionsort.sml MergeSort.java mergesort.sml

Forelesning 2 - Analyse av Algoritmer

Slides

Forelesning 3 - Divide-and-Conquer I

Slides MaximumSubarray.java maximumsublist.sml

Forelesning 4 - Divide-and-Conquer II

Slides

Forelesning 5 - Sannsynlighetsanalyse og Randomiserte Algoritmer

Slides

Forelesning 6 - Heapsort

Slides MaxHeap.java Heapsort.java PriorityQueue.java

Forelesning 7 - Quicksort

Slides

Forelesning 8 - Sortering i Lineær Tid

Slides

Forelesning 9 - Grunnleggende Datastrukturer

Slides

Forelesning 10 - Hashtabeller

Slides

Forelesning 11 - Binære Søketrær

Slides

Forelesning 12 - Rød-Svarte Trær

Slides

Forelesning 13 - B-Trær

Slides

Forelesning 14 - Grådige Algoritmer

Slides

Forelesning 15 - Grafalgoritmer I

Slides

Forelesning 16 - Grafalgoritmer II

Slides

Forelesning 17 - Grafalgoritmer III

Slides

Forelesning 18 - Minimum Spenntrær I

Slides

Forelesning 19 - Minimum Spenntrær II

Slides

Forelesning 20 - Korteste Vei I

Slides

Forelesning 21 - Korteste Vei II

Slides

Forelesning 22 - Dataanalyse