Øvingstimene vil holdes på onsdager fra 12.15 til 14.00 i rom D1-053.

Oppgave 1 - Analyse av Algoritmer

Oppgave 1 Løsningsforslag 1

Oppgave 2 - Sortering

Oppgave 2 Løsningsforslag 2

Oppgave 3 - Datastrukturer

Oppgave 3 Løsningsforslag 3

Oppgave 4 - Grafalgoritmer

Oppgave 4 Løsningsforslag 4