Hjemmeside
Nyheter
Forelesningsplan
Oppgaver
Eksempler
Pensumliste
Facebook

Operativsystemer med Linux

Forelesningsplan

Uke Tema Pensum fra
læreboken
Materiale fra
forelesninger
34 Introduksjon til operativsystemer
og Linux
1.1 - 1.8 Info. om kurset
Generelt om operativsystemer
Litt om maskinvare
IT- og Linux-historikk
35 Onsdag 30.08:
Bruk av shell

Fredag 01.09:
Installasjon av Linux, virtuelt miljø, intro. til lab.
(v/Ted Sørlie og Tore P. Engen)


2.1 - 2.6
 
 
Kapittel 8
 
Bourne-again shell
Filterprogrammer og I/O
36 Filhåndtering 3.1 - 3.4
3.6, 3.8
Filer i Linux og Bourne-again shell
Håndtering av filer og kataloger
Håndtering av tekstfiler
37 Tilgang til filer
Prosesshåndtering
3.5
4.1 - 4.6
Filsikkerhet i Linux
Prosesser og tråder
Scheduling og prosesshåndtering
Brukerhåndtering av prosesser
38 Onsdag 20.09:
Linux-applikasjoner, emacs, LaTeX

Fredag 22.09:
Brukerhåndtering
Systeminitialisering, Linux Services
(v/Tore P. Engen)

 
5.1 - 5.7
 
 
Kapittel 9
Kapittel 11
   
Linux-applikasjoner
 
 
Brukerkontoer
Tjenester
39 Onsdag 27.09:
Regulæruttrykk

Fredag 29.09:
Iptables, brannmur, routing
(v/Tore P. Engen)

 
6.1 - 6.3  
 
 
Kapittel 11
Kapittel 12
   
Regulæruttrykk
 
 
IPtables
Video: Introduction to IPtables
40 grep og sed
Shellprogrammering
6.4 - 6.6
7.1 - 7.5
grep, sed, awk
Programmer og variabler
Betinget eksekvering, if og case
41 Shellprogrammering 7.6 - 7.9 Iterasjon
Vg. shellprogrammering
42 Onsdag 18.10:
Håndtering av minnet

Fredag 20.10:
Webtjenester, oppsett og
konfigurasjon av apache, DNS
(v/Tore P. Engen)

 
8.6, 11.2.1,
14.4.4
 
Kapittel 12
 
Minnehåndtering i OS
Tildeling av minne
 
Webtjenester
43 Filsystemet i Linux 10.1 - 10.6 Filsystem i Linux
Toppnivåkataloger
44 Onsdag 01.11:
Programmering i C

Fredag 03.11:
Oppsett av sendmail og andre
tjenester (v/Tore P. Engen)

   
 
 
 
Kapittel 12

Grunnleggende C
 
 
Mailtjenester
45 Onsdag 08.11:
Sikkerhet på tjenestenivå,
feilsøking (v/Tore P. Engen)

Fredag 10.11:
Videregående C-programmering

 
Kapittel 12
 
Driftsrutiner  
 
 
 
Vg. programmering i C
46 Videregående C-programmering
Gjennomgang av øvingsoppgaver
   
47 Repetisjon av pensum
Gjennomgang av prøveeksamen
  Prøveeksamen
Løsningsforslag

Jan Høiberg