Hjemmeside
Nyheter
Forelesningsplan
Oppgaver
Eksempler
Pensumliste

Operativsystemer med Linux

Forelesningsplan

Dette er en foreløpig plan for høsten 2018. Det blir antagelig endringer av planen i løpet av semesteret.

Uke Tema Pensum fra
læreboken
Materiale fra
forelesninger
34 Introduksjon til operativsystemer
og Linux
1.1 - 1.8 Info. om kurset
Generelt om operativsystemer
Litt om maskinvare
IT- og Linux-historikk
35 Bruk av shell
Redirigering av I/O
Filer
2.1 - 2.6
 
3.1 - 3.4
Bourne-again shell
Filterprogrammer og I/O
Filer i Linux og Bourne-again shell
36 Filhåndtering
Tekstfiler
Filsikkerhet
3.6, 3.8
 
3.5
Håndtering av filer og kataloger
Håndtering av tekstfiler
Filsikkerhet i Linux
37 Prosesshåndtering 4.1 - 4.6 Prosesser og tråder
Scheduling og prosesshåndtering
Brukerhåndtering av prosesser
38 Linux-applikasjoner, emacs, LaTeX
Regulæruttrykk
5.1 - 5.7
6.1 - 6.3
Linux-applikasjoner
Regulæruttrykk
39 grep og sed
Shellprogrammering
6.4 - 6.6
7.1 - 7.5
grep, sed, awk
Programmer og variabler
Betinget eksekvering, if og case
40 Shellprogrammering 7.6 - 7.9 Iterasjon
Vg. shellprogrammering
41 Håndtering av minnet 8.6, 11.2.1,
14.4.4
Minnehåndtering i OS
Tildeling av minne
42 Programmering i C   Grunnleggende C
43 Videregående C-programmering   Vg. programmering i C
44 Filsystemet i Linux 10.1 - 10.6
Filsystem i Linux
Toppnivåkataloger
45 Administrasjon og drift av
Linux-systemer (v/Ola Ormset)
9, 11, 12 User Accounts
System Initialization and Services
Network Configuration
46
47 Repetisjon av pensum
Gjennomgang av prøveeksamen
  Prøveeksamen
Løsningsforslag

Jan Høiberg