External Master Projects: Proposals for 2019/2020

Note: Many of the proposals below are written in Norwegian.
Please address the contact person(s) for each project if you have questions and/or need translations of project descriptions.
 

Company/Organization Master Project
BrynildGruppen Kampanjestyring i dagligvarebutikk
Bemanning i lager
Optimalisering av produksjonsplanlegging
Flowit AS Digital støtte for endrings og forbedringsarbeid i virksomheter
Fredrikstad Kommune Open Data in Fredrikstad
HiØ Avd. for lærerutdanning Hvordan kan vi utvikle (eventuelt kvalitetssikre) digitale hjelpemidler til bruk i matematikkundervisningen?
Hvilke typer programspråk skal brukes når programmering integreres i matematikk (og andre fag) i den kommende læreplanen i 2020?
HiØ Avd. for helse og velferd Digitalisering av offentlige velferdstjenester og sosialt arbeid
Hypatia Learning Small-Data og Big-Data
Maskinlæring og retting av tekstbaserte oppgaver
Automatisk samarbeid
Glava/Gyproc Digitalisering i byggebransjen
Infotjenester AS The future of professional HR support – Applied AI: Bots & humans in an hybrid world
Creating the largest HR community in Northern Europe
Institutt for Energiteknikk Digital twin based support for robotics systems
Data Lake
Detection of Leakages in the Water Supply System
Human and Organisational Factors in Energy Consumption
Digital Play Area
Automatic Risk Evaluation using BIM
Risk management in BIM
Object Memory for Multi-Camera, Multi-Object Tracking Systems
AR for Mobile Robots
AR for Infrastructure Models
Local short-term weather forecast based on neural net methods
KulturIT Representativitet på DigitaltMuseum
Det relevante DigitaltMuseum - interesseindeks
Evaluering av DigitaltMuseums brukergrensesnitt
DigitaltMuseum Kanaler/DigitaltMuseum Skole
Rikere formidling i KulturPunkt
Multiconsult Byggautomasjonssystemer
Sarpsborg Kommune Koble store datamengder (Internet of Things)
Hvilken og hvordan kan vi benytte teknologi slik at helse- og omsorgstjenester i større grad kan gis i eget hjem?
Felles kommunikasjonssystem
Hvordan utnytte robotteknologien?
Kommunene ut i «skyen» – hvilke sikkerhetsutfordringer gir dette?
Smart Innovation Norway The Digital Ecosystem
Smart Innovation Norway/ eSmart Systems Campus Remmen
Smart Innovation Norway/ Future-Ready Future Ready Workforce
Smart Innovation Norway/ Corelis AS Datatrotters - Further development of a game concept with AR
Smarte Byer Norge Smartbykatalogen
Sunnaas sykehus HF Medical Equipment Tracking Lab
Sykehuset Østfold Predicting clinical responses to stimulant medication in pediatric ADHD
Nyskapende pasientforløp
Teknotherm Marine Master Thesis for Teknotherm Marine
Unger Fabrikker/Prediktor Online analysis with NIR
Østfold Fylkeskommune Rethinking Wood