Plan for forkurs i matte for opptak til informatikk-studier, våren 2016
(pr 29. april 2016)


Dato Tema Avsnitt i læreboka Ansvarlig Kommentar
Tir 5. apr. Repetisjon av grunnleggende temaer
som ikke hører med til pensum,
men som man må kunne for å henge med.
Nyttig for dem som ikke har hatt matte
på en stund eller som har huller i den
helt grunnleggende matte-kunnskapen.
Eksempler på temaer er brøk, regning med
bokstavuttrykk og oppløsning av parenteser.
 - Tom Heine og Christian  
Tor 7. apr Mer repetisjon av grunnleggende temaer  - Tom Heine og Christian  
Tir 12. apr Likninger
Ulikheter
1.1-1.5 Christian 1.6 og 1.7 utgår
Tor 14. apr Potenser
Eksponentialfunksjoner
Logaritmer
2.1-2.4 Monica  
Tir 19. apr Logaritmer (forts.) 2.5, 2.6 og 2.8 Monica 2.7 utgår
Tor 21. apr Trigonometri 3.1-3.6 Christian  
Tir 26. apr Trigonometri (forts.) 3.7-3.10 Christian  
Tor 28. apr Vektorer 6.1-6.7 Christian  
Tir 3. mai Vektorer (forts.) 6.8-6.12 Christian  
Tir 10. mai Derivasjon 4.1-4.5 Tom Heine  
Tor 12. mai Derivasjon (forts.) 4.6-4.9 Tom Heine  
Tor 19. mai Integrasjon 7.1-7.4 Tom Heine 7.5 og 7.6 utgår
Tir 24. mai Sannsynlighetsregning og kombinatorikk 5.1-5.3 Monica  
Tor 26. mai Sannsynlighetsregning og kombinatorikk 5.4-5.9 Monica  
Tir 31. mai Løsning av gamle eksamensoppgaver  - Christian  
Tir 7. juni Eksamen      


Hovedansvarlig:

Christian F Heide
christian.heide@hiof.no
69 21 53 41
480 53 640


Andre forelesere:

Monica Kristiansen
monica.kristiansen@hiof.no

Tom Heine Nätt
tom.h.natt@hiof.no
920 12 120

Eksamen: 7. juni, 17.00 - 21.00.
Tillatte hjelpemidler: kalkulator og formelsamling.