Informasjon om årets eksamen (våren 2020)
(pr. 25. mai 2020)

Årets eksamen vil være en muntlig eksamen over Zoom.

På følgende lenke finner dere et oppgavesett med litt over 100 oppgaver:
Eksamensoppgaver 2020

Ved eksaminasjonen vil vi plukke ut noen av disse oppgavene og be dere forklare hvordan dere vil løse dem. Vi vil også stille oppfølgingsspørsmål for å sjekke om dere har forstått det dere selv har gjort og forklart.

Karakter blir bestått / ikke-bestått, ingen tallkarakter.

Eksamen blir 8. og 9. juni, både på dagtid og kveldstid.