Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2019
 

 Timeoversikt høsten 2019

  
Tirsdag: 12:15 - 14:00  (Rom E1-062, om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 08:15 - 10:00  (Rom E1-062, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
Ti 27 : Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse. Fart og akselerasjon.
Formelark, Fysikktabeller
To 29 : Kap. 1 - Bevegelse. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene 1) v=v0 + a·t 2) s=v0·t + ½·a·t2. 3) s= ((v0 + v)/2)·t   4) v2 - v02 = 2·a·s      Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26

September
Ti 03 : Regn oppgavene: 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26
To 05 : Først 1.24, 1.25, 1.26, deretter start på Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Tyngdekraft. Se på oppgavene: 2.03, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
Ti 10 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Regn oppgavene: 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25 Start på Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk.
To 12 : Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08
Ti 17 : Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309
To 19 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom FU1-060. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller, og ark til å skrive på
Ti 24 : Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og mekanisk energi. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08
To 26 : Videre på energi. Effekt.  Se på oppgavene: 4.12, 4.23, 4.26

Oktober
Ti 01 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
To 03 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Ti 08 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
To 10 : Virkningsgrad. Se på oppgavene: 4.26, 4.27 kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.01, 5.02, 5.05, 5.06
Ti 15 : Se på oppgavene: 5.05, 5.06, 5.07, 5.09, 5.10, 5.304, 5.312
To 17 : Rom E1-065. Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.09, 5.10, 5.304, 5.312, 5.316, 5.318, 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363
Ti 22 : Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363
To 24 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom F1-058 Prøven omhandler kap. 4 og 5. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller, og ark til å skrive på
Ti 29 : Kap. 6 Fysikk i væsker og gasser. Massetetthet, trykk Se på oppgavene: 6.02, 6.03, 6.06, 6.09
To 31 : Kap 6 Oppdrift Se på oppgavene: 6.13, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21

November
Ti 05 : Se på oppgavene: 6.20, 6.21, 6.25, 6.26
To 07 : Kap. 7 Termofysikk Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18 Fast form, Væsker, Gasser.
Ti 12 : Se på oppgavene: 7.11, 7.12, 7.14, 7.18, 7.20, 7,22
To 14 : Regn 7,22. Repetisjon av kap 6 og 7. Se på oppgavene: 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341. - 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356
Ti 19 : Repetisjon av kap 6 og 7. Se på oppgavene: 7.341. - 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.316, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356
To 21 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom D1-058 Prøven omhandler kap. 6 og 7. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller, og ark til å skrive på
Ma 25 : Prøven er ferdig rettet, og kan hentes på mitt kontor: D1-012.

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2020
 

 Timeoversikt våren 2020

  
Mandag: 12:15 - 14:00  (Rom E1-037, om ikke annet er oppgitt.)
Tirsdag: 08:15 - 10:00  (Rom D1-053, om ikke annet er oppgitt.)

 
Januar 2020
Ma 06 : Kap.9 - Bølger        Interf      Youtube-wave
Ti 07 : Se på: 9.02, 9.03, 9.08, 9.09, 9.10, 9.12 kap. 9 Interferens. Se på: 9.20, 9.21, 9.22.
Ma 13 : kap. 10 - Atomfysikk Se på oppgavene: 10.03, 10.04, 10.06
Ti 14 : Se på oppgavene: 10.303, 10.311, 10.320, 10.330, - 9.301, 9.303, 9.304, 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333. Farger
Ma 20 : Repetisjon av kap 9 og 10 Se på oppgavene: 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333
Ti 21 : Rom D1-055/56. Repetisjon av kap 9 og 10 Se på oppgavene: 9,326, 9.331, 9.333
Ma 27 : Repetisjon av kap 9 og 10. Se på oppgavene: 10.320, 10.322, 10.330
Ti 28 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom D1-055/56, fra 08:15 til 10:00. Prøven omhandler kap. 9 og 10. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller, og ark til å skrive på  

Februar 2020
Ma 03 : Kap. 11 Kjernefysikk. Se på oppgavene: 11.08, 11.09, 11.12, 11.19 og 11.20
Ti 04 : Se på oppgavene: 11.12, 11.20, 11.306, 11.307. Prøven er ferdig rettet, og vil bli delt ut.
Ma 10 : Kap. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. Elektronegativitet metaller. skall Se på oppgavene: 13.12, 13.27, 13.28,
Ti 11 : Se på oppgavene: 13.27, 13.28, 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341
Ma 17 : Oppgave: Anta at 44,0 [g] propan (C3H8) forbrenner. Hvor mye masse CO2 blir da dannet? Gå ut fra den balanserte likningen: C3H8 + 5·O2 -> 3·CO2 + 4·H2O Se på oppgavene: 11.318, 11.325, 11.334
Ti 18 : Obligatorisk prøve.   Det blir på på rom D1-055/056, fra 08:15 til 10:00. Prøven omhandler kap. 11 og 13. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt fysikktabeller. 
Ma 24 : Undervisningen er slutt
Ti 25 : Ekstraprøve nr.1 . Send meg (erling.p.strand@hiof.no) en epost med ditt navn, så vil du få epost tilbake om hva du skal ha prøve i.
Anbefalte oppgaver: Kap.8 og 12: 12.01,12.06, 12.11, 12.23, 12.24, 12.25, 8.01, 8.04, 8.07, 8.08
Kap 4 og 5: 5.09, 5.10, 5.304, 5.312, 5.316, 5.318, 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363 + se over
Kap 11 og 13: se over

Mars 2020
Ma 02 :  
Ti 03 : Ekstraprøve nr.2
Ma 09 :  
Ti 10 :  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray
masse


 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand   20.02.2020
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold