Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Datautdanning Avdeling for helse og sosialfag Helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2017
 

 Timeoversikt høsten 2017

  
Tirsdag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-053, om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-053, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
Ti 29: Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse. Fart og akselerasjon.
Formelark, Fysikktabeller
To 31: Kap. 1 - Bevegelse. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene 1) v=v0 + a·t 2) s=v0·t + ½·a·t2. 3) s= ((v0 + v)/2)·t   4) v2 - v02 = 2·a·s      Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26

September
Ti 05: Utled formelen v2 - v02 = 2·a·s. Regn oppgavene 1.21, 1.24, 1.25, 1.26   Start på Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Tyngdekraft. Regn oppgavene: 2.03, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
To 07: Erling bortreist (er på konferanse): Ingen undervisning
Ti 12: Regn oppgavene: 2.03, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25  Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Regn oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08, 3.305, 3.306, 3.307.
To 14: Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309  
Ti 19: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
To 21: Obligatorisk prøve. Det blir på rom F1-058. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark.
Ti 26: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
To 28: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver

Oktober
Ti 03: Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og mekanisk energi. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08 
To 05: Videre på energi. Effekt. Virkningsgrad. Se på oppgavene: 4.12, 4.23, 4.26, 4.27
Ti 10: Se på oppgavene: 4.26, 4.27  - Start på kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.01, 5.02
To 12: kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.05, 5.06, 5.07, 5.09, 5.10
Ti 17: Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.304, 5.312, 5.316, 5.318, 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363
To 19: Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363
Ti 24: Obligatorisk prøve. Det blir på rom F1-058. Prøven omhandler kap. 4 og 5. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og tabeller.
To 26: Kap. 6 Fysikk i væsker og gasser. Se på oppgavene: 6.02, 6.03, 6.06, 6.09
Ti 31: Kap 6 Se på oppgavene: 6.09, 6.13, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21 

November
To 02: Se på oppgavene: 6.17, 6.20, 6.21 
Ti 07: Kap. 7 Termofysikk Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18  
To 09: Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18  
Ti 14: Repetisjon av kap 6 og 7. Se på oppgavene: 7.20, 7,22, 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341. - 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356  
To 16: Repetisjon av kap 6 og 7. Se på oppgavene: 7.319, 7.324, 7.327, 7.341. - 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356  
Ti 21: Obligatorisk prøve. Det blir på på rom D1-055/056. Prøven omhandler kap. 6 og 7. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt fysikktabeller. 
To 23: Ingen forelesning. Lesetid før eksamen. 

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2018
 

 Timeoversikt våren 2018

  
Mandag: 10:15 - 12:00  (Rom D1-052, om ikke annet er oppgitt.)
Onsdag: 08:15 - 10:00  (Rom D1-052, om ikke annet er oppgitt.)

 
Januar 2018
Ma 08 : Kap.9 - Bølger  Se på: 9.02, 9.03, 9.08, 9.09, 9.10, 9.12       Interf   Interference   Youtube-wave
On 10 : kap. 9 Interferens. Se på: 9.20, 9.21, 9.22 
Ma 15 : Se på: 9.22 Spectra.  Start på kap. 10 - Atomfysikk 
On 17 : Se på oppgavene: 10.03, 10.04, 10.06, 10.303, 10.311, 10.320, 10.330, - 9.301, 9.303, 9.304, 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333
Ma 22 : Ingen forelesning. 
On 24 : Repetisjon av kap 9 og 10  Se på oppgavene: 10.330, - 9.301, 9.303, 9.304, 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333
Ma 29 : Obligatorisk prøve. Det blir på på rom E1-074. Prøven omhandler kap. 9 og 10. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt fysikktabeller. 
On 31 : Kap. 11 Kjernefysikk. Se på oppgavene: 11.08, 11.09, 11.12, 11.19 og 11.20

Februar 2018
Ma 05 : Se på oppgavene: 11.09, 11.11, 11.12, 11.19, 11.20, 11.306, 11.307, 
On 07 : Kap. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. Elektronegativitet metaller. skall Se på oppgavene: 13.12, 13.27, 13.28,
Ma 12 : Se på oppgavene: 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341
On 14 : Se på oppgavene: 11.318, 11.325, 11.334. + Oppgave: Anta at 44,0 [g] propan (C3H8) forbrenner. Hvor mye masse CO2 blir da dannet? Gå ut fra den balanserte likningen: C3H8 + 5·O2 -> 3·CO2 + 4·H2O
Ma 19 : Obligatorisk prøve.   Det blir på på rom E1-074. Prøven omhandler kap. 11 og 13. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt fysikktabeller.
On 21 : Undervisningen i tressfysikk er ferdig. Det blir kun ekstraprøver for de som trenger det. Tid og sted vil blir skrevet inn her. Følg også med på din epost. 
Ma 26 :  
On 28 :  

Mars 2018
Ma 05: Ekstraprøve. Obligatorisk oppmøte for den studenten dette gjelder, som har gjort avtale om denne tid. Det blir på vårt vanlige undervisningsrom, rom D1-052, kl: 10:15 til 12:00.
On 07:  
Ma 12: Ekstraprøve. Obligatorisk oppmøte for de det gjelder: Sjekk epost. Det blir på vårt vanlige undervisningsrom, rom D1-052, kl: 10:15 til 12:00.


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand  26.02.2018
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold