Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Datautdanning Avdeling for helse og sosialfag Helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning L&aeling;;rerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2016
 

 Timeoversikt høsten 2016

  
Mandag: 10:15 - 12:00  (Rom D1-053, om ikke annet er oppgitt)
Fredag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-053, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
Ma 22: Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse. Fart og akselerasjon.
Formelark, Fysikktabeller
Fr 26: Erling bortreist (er på konferanse): Ingen undervisning
Ma 29: Erling bortreist (er på konferanse): Ingen undervisning

September
Fr 02: Kap. 1 - Bevegelse. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene 1) v=v0 + a·t 2) s=v0·t + ½·a·t2. 3) s= ((v0 + v)/2)·t   4) v2 - v02 = 2·a·s      Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26 .
Ma 05: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Fr 09: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Ma 12: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Fr 16: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Ma 19: Regn oppgavene: 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26
Fr 23: 1.25, 1.26. Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Tyngdekraft. Regn oppgavene: 2.03, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
Ma 26: Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08, 3.305, 3.306, 3.307,
Ti 27: Ekstraundervisning: Rom:FU1-063 kl:12:15-14:00  Repetisjon av kap 1, 2 og 3. Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309
Fr 30: Obligatorisk prøve. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark, tabeller og Dekadiske prefikser (på papir).

Oktober
Ma 03: Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og mekanisk energi. Effekt. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08
Ti 04: Ekstraundervisning: Rom:FU1-063 kl:12:15-14:00  Kap. 4 Kinetisk energi, potensiell energi, mekanisk energi. Effekt. Se på oppgavene: 4.12, 4.23, 4.26, 4.27.
Fr 07: kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.01, 5.02, 5.05, 5.06, 5.07
Ma 10: Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363, 5.304, 5.312, 5.316, 5.323
Fr 14: Obligatorisk prøve. Prøven omhandler kap. 4 og 5. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Dekadiske prefikser (på papir).
Ma 17: Kap. 6 Fysikk i væsker og gasser. Se på oppgavene: 6.02, 6.03, 6.06, 6.09
Fr 21: Kap 6 Oppgave 6.13, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21
Ma 24: Kap. 7 Termofysikk Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10, 7.11, 7.12,
Fr 28: Erling bortreist. Ingen undervisning.
Ma 31: Gjøre ferdig kap. 7, deretter repetisjon av kap 6 og 7. Se på oppgavene: 7.14, 7.18, 7.20, 7,22, 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341. - 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356

November
Ti 01: Ekstraundervisning: Rom:G1-063 kl:12:15-14:00 Repetisjon av kap 6 og 7. Se på oppgavene: 7.20, 7,22, 7,318, 7.319, 7.324, 7.327. - 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356
Fr 04: Erling bortreist. Ingen undervisning
Ma 07: Erling bortreist. Ingen undervisning
Fr 11: Repetisjon av kap 6. Se på oppgavene: 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356
Ma 14: Obligatorisk prøve. Prøven omhandler kap. 6 og 7. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark, tabeller og Dekadiske prefikser (på papir). 
Fr 18: Ingen undervisning. Erling bortreist
Ma 21: Kap.9 - Bølger  Se på: 9.02, 9.03, 9.08, 9.09, 9.10, 9.12 
Fr 25: Ingen undervisning. Lesetid for eksamen

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2017
 

 Timeoversikt våren 2017

  
Tirdag: 10:15 - 12:00  Rom D1-052 .. om ikke annet er oppgitt.
Fredag: 10:15 - 12:00  Rom D1-052 .. om ikke annet er oppgitt.

 
Januar 2017
Ti 10: kap. 9 Interferens Se på: 9.20, 9.21, 9.22
Fr 13 : kap. 10 - Atomfysikk  Se på oppgavene: 9.22, 10.03, 10.04, 10.06
Ti 17 : Repetisjon kap 9 og 10. Se på oppgavene: 9.301, 9.303, 9.304, 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333, 10.303, 10.311, 10.320, 10.330  
Fr 20 : Obligatorisk prøve. Prøven omhandler kap. 9 og 10. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark, tabeller og Dekadiske prefikser (på papir). 
Ti 24: Kap. 11 Kjernefysikk. Periodisk tabell Se på oppgavene: 11.08, 11.09, 11.12, 11.19 og 11.20 
Fr 27: Se på oppgavene: 11.09, 11.11, 11.12, 11.19, 11.20, 11.306, 11.307, 
Ti 31: Kap. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. Elektronegativitet

Februar 2017
Fr 03: Se på oppgavene: 13.12, 13.27, 13.28,  Start på repetisjon av kap. 11 og 13. Se på oppgavene: 11.318, 11.325, 11.334, 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341
Ti 07: Obligatorisk prøve. Prøven omhandler kap. 11 og 13. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og tabeller (på papir). 
Fr 10: Undervisning ferdig. Retur av siste prøve kan hentes på mitt kontor (når den er ferdig rettet). De som skal ha en (eller to) ekstraprøver vil se tidspunkt for det her.
Ti 14:  
Fr 17:  
Ti 21:  
Fr 24:  
Ti 28:  

Mars 2017
Fr 03: Ekstraprøve. Obligatorisk oppmøte for de det gjelder: Sjekk epost
Ti 07: Ekstraprøve. Obligatorisk oppmøte for de det gjelder: Sjekk epost


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand  03.02.2017
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold