Dekadiske prefikser


Istedet for å si 1000 Hz sier man heller 1 KHz. Her er K (kilo) en dekadisk prefiks med en størrelse på 103. Istedet for å si 0,01 A sier man heller 10 mA. Her er m en dekadisk prefiks med en størrelse på 10-3. Nedenfor finne du en oversikt over dekadiske prefikser med deres størrelse.

Exp.PrefiksSymbolDesimal
1024YottaY1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021ZettaZ1 000 000 000 000 000 000 000
1018ExaE1 000 000 000 000 000 000
1015PetaP1 000 000 000 000 000
1012TeraT1 000 000 000 000
109GigaG1 000 000 000
106MegaM1 000 000
103Kilok1 000
10-3millim0, 001
10-6microµ0, 000 001
10-9nanon0, 000 000 001
10-12picop0, 000 000 000 001
10-15femtof0, 000 000 000 000 001
10-18attoa0, 000 000 000 000 000 001
10-21zeptoz0, 000 000 000 000 000 000 001
10-24yoctoy0, 000 000 000 000 000 000 000 001