English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk
 

  Velkommen til fagsiden for ITD01515:  Tress fysikk

  

Tress fysikk er for studenter som ikke har 2FY fra før. 2FY er et krav for bachelorstudiet på bl.a. IT.

Faget vil i hovedsak følge emnene som finnes i Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok. Det vil bli fokusert på emner som det er mest bruk for innen IT.

Litteratur :
• "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.   ISBN 978-82-02-51135-7.

Kapitler:
- 1. Bevegelse 1, - 2.Kraft og bevegelse 1, - 3.Arbeidsmetoder i fysikk, - 4.Energi, - 5.Bevegelsesmengde, - 6.Fysikk i væsker og gasser, - 7.Termofysikk, - 9.Bølger, - 10.Atomfysikk, - 11.Kjernefysikk, - 13.Kjemiske stoffer og reaksjoner.
•  Fysikktabeller


Personale :
• Erling Strand

Eksamen:
Det er ikke en ordinær eksamen i dette faget. Du får bestått eller ikke bestått. Bestått oppnås hvis du oppnår minst 30% rett på 6 obligatoriske tester. Det kan bli gitt opp til 2 ekstra tester, for de som ikke har klart kravet om å bestå i 6 tester. Disse vil eventuelt bli gitt etter at undervisningen er ferdig.

 

ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK
Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
X-ray

 


 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
 

Oppdatert av Erling Strand  27.08.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold