HØit Nr. 1-98 
Previous article Next article TOC: Nr. 1, 1998 Previous Issue Next Issue About HØit  


Teknisk Intranett for SMB  - Et RUSH-prosjekt hos avdeling for informatikk og automatisering

Kåre Sorteberg 

RUSH – Regional Utvikling SMB Høgskoler ble etablert ved HiØ høsten 1994. Hovedmålet er å skape et gjensidig samarbeid mellom det regionale næringsliv og høgskolene med nytteverdi for begge parter. Avdelingen har siden RUSH ble etablert vært representert i Styringsgruppen for RUSH, men er først i disse dager i ferd med å gjennomføre et prosjekt for RUSH. 
 Henvendelser til avdelingen tyder på at mange bedrifter vurderer å ta i bruk intranett i løpet av de nærmeste årene. Det gjelder både små og mellomstore bedrifter, offentlige kontorer, skoler og andre med behov for å sette opp et lokalnett bygget på Internet-teknologi. Samtidig viser henvendelsene at det er mangel på personell som kan designe, installere og drifte bedriftsinterne intranett. 
Med intranett menes et virksomhetsinternt nettverk som er basert på internett-teknologi. All funksjonalitet som fins i internett og alle programmer som kan benyttes på internett kan også brukes på et intranett. 
Intranettløsninger  benyttes i dag av mange organisasjoner til å formidle dokumenter og informasjon mellom ansatte. Denne distribusjonen kan videreutvikles til f.eks styrt dokumentdistribusjon. Flere bedrifter og organisasjoner vegrer seg imidlertid for å ta i bruk intranettløsninger på grunn av manglende kompetanse enten hos brukere eller personalet som skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av nettet. 
Avdelingen valgte derfor å utvikle et grunnleggende kurs for å dekke design, drift og inplementasjon av intranett i bedrifter. I skrivende stund er ikke kurset gjennomført, men hensikten er å utdanne “ressurspersoner” på intranett og lokalnett innenfor en virksomhet. Målet er at etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å sette opp et lokalnett basert  på NT som nyttiggjør seg internetteknologi. 
Det ble sendt ut et spørreskjema til utvalgte SMB-er for å kartlegge og få tilbakemelding om endel ønsker og behov i et slik kurs. Momenter vi ønsket å få vite mer om var: 
Omfang, innhold, tidspunkter for gjennomføring, undervisningsmetoder, om kurset bør være vektallsgivende, samt fordeling mellom teori og praksis. Ca 25% av de utvalgte SMB-ene svarte på spørreskjemaet. De viktigste resultatene fra undersøkelsen var at: 
 
 •  90 % hadde behov for mer kunnskap om lokalnett og intranett. 
 •  80% ville sende medarbeidere på kurs. 
De fleste mente kurset burde arrangeres i arbeidstiden om sommeren eller høsten og bestå av like mye teori som praksis. Bare halvparten mente det var viktig med vekttall for kurset. Omtrent halvparten syntes det ville være interessant om kurset kunne tas fra arbeidsplass eller hjemsted ved hjelp av forskjellige Internettløsninger. 
Undersøkelsen viste også at ca. halvparten også hadde behov for et kurs i Grunnleggende Informasjonsteknologi. Det planlagte kurset vil inneholde følgende elementer: 

Teoretisk del: 

 • Kjenne til funksjonalitet og virkemåte for Intranett 
 •  Installasjon og konfigurasjon av programmer hentet fra internett så de fungerer i en intranettløsning. 
 •  Forstå bakgrunn og bruk av enkel HTML-koding. 
 •  Kjenne til ulike protokoller som brukes i et Intranett 
 •  Kort gjennomgang av OSI-modellen. 
 •  Forskjellige topologier i et lokalnett 
 •  Forskjellen på et lokalnett, intranett og internett. 
 •  Overgangen fra internett til intranett. 
 •  Sikkerhetsrutiner i et intranett. 

Praktisk del: 

 • Installere og konfigurere klientprogrammer hentet fra internett så de fungerer i en intranettløsning. 
 • Bruke applikasjonsløsninger. 
 • Lage HTML-kodete dokumenter 
 • Lage kabler til og kople disse sammen et lite nettverk 
 • Installere NT-server og opprette brukere. 
 • Sette opp tjenester på intranettet. 
 • Installere brukerprogram på server f.eks Word som kan kjøres fra klientene.  Bruk og installasjon av rutere og sikkerhetskontroller. 
Undervisningen vil bli et ukes- og lørdagskurs med varighet av 8 dager, 5 virkedager og tre lørdager. Den består av forelesninger og laboratorieveiledning. 
Evalueringen består av en skriftlig eksamen som arrangeres etter avsluttet undervisning. 
Dersom noen etter å ha lest dette skulle ha lyst til å delta på kurset er det bare å sende påmelding før tirsdag 2. juni til : 
 
Høgskolen i Østfold 
Avdeling for informatikk og automatisering 
Os Allé 11 
1757 HALDEN 

eller elektronisk post til haakon.tolsby@hiof.no.  Mer informasjon kan fåes på våre websider på http://www.hiof.no/ia/eksternkurs eller fra kursansvarlig Håkon Tolsby: 
e-post:       haakon.tolsby@hiof.no 
Telefon:   69 21 53 43 
Fax:         69 21 53 02 


Previous article Next article TOC: Nr. 1, 1998 Previous Issue Next Issue About HØit  
HØit Nr. 1-98


Copyright: 1998, Høgskolen i Østfold. Last Update: 01.07.98, Trond Løvereide