HØit-logo

Et tidskrift fra Avdeling for informasjonsteknologi,
Høgskolen i Østfold.

Nr. 1 2005

Previous article Next article TOC: Nr. 1, 2003 Previous Issue Next Issue About HØit

I dette nummeret:

Bachelorstudiet i Digital medieproduksjon - Et samarbeid mellom næring og Akademia, på tvers av fag- og kommunegrenser Jan Høiberg
Omlegging av matematikkfaget ved Informatikkstudiet Christian Heide
Kombinasjoner av ekvivalensbevarende transformasjoner
i ADATE-systemet
Henrik Berg
Agents and the Semantic Web Ky Van Ha
Hvordan bruk av IKT kan gi bedre og mer kostnadseffektive
Pleie- og omsorgstjenester
Kåre Sorteberg
Norges geologiske undersøkelse og GeoKollokviet
2004
Linda C. Kjeldsen, Bjørn Håkon Horpestad, Kristian Lunde, Hilde E.Steinheim, Christer Stenbrenden,
Therese Røsholdt
Rapport fra et opphold ved University
of Chicago 2004 - 2005
Børre Ludvigsen
Industrielle rettigheter og HiØ Per-Gunnar Fyhn


Copyright ©2005, Høgskolen i Østfold. Last Update: 13.6.05, Tore Petter Engen.