Innføring i datasikkerhet - Våren 2017

Prosjekt

Prosjekt 1 (grupper) - Frist: 27/1
Prosjekt 2 (individuell) - Frist: 10/2
Prosjekt 3 (individuell) - Frist: 10/3
Prosjekt 4 (gruppe) - Gjøres i uke 12 og 13 (se labplan)
Prosjekt 5 (gruppe) - Gjøres i uke 14 og 16 (se labplan)


NB! Prosjekt 1, 2 og 3 sendes til studass Daniel Dahl på e-post: studass.daniel@outlook.com. Prosjekt 4 og 5 godkjennes sammen med gjennomføringen.