Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Datautdanning Avdeling for helse og sosialfag Helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2017

Dataingeniør-utdanningen
Mandag: 12:15 - 14:00. Rom D1-055/056 (om ikke annet er oppgitt)
Tirsdag: 14:15 - 16:00. Rom D1-055/056 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ma 09: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgave.
Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C]. Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s].
  s.(1-39)
Ti 10: Grunnstoff. Atomnummer. Isotoper. Nuklider og nukleoner. Orbitaler i periodisk tabell. Electron config. Tilvekst.   Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C].   s.(1-39)
Ma 16: Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). Indre motstand i ledninger  Effekt symbol:P benevnelse: Watt [W]). P=U·I. Energi (symbol:E eller W, benevnelse: Joule [J] =[W]·[s]). E=P·t. [W]=[J]/[s].   s.(39-59) (78-92)
Ti 17: Varmeeffekt Q=c·m·Δt. Termofysikk-tabell.
Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander. Kretstegning1   s.(119-143) (179-203)
Ma 23: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom G1-074, for øving 1. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 23: Likespenning (DC) og vekselspenning (AC). UPP, UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft) s.(341-363)
Ti 24: Analog Digital Converter (ADC). Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   s.(989-993)
Ma 30: Successive approximation ADC.   Wheatstones målebro. 
Ti 31: Temperaturmåling vhs Pt100 temp.sensor. Wheatstones målebro. Balansert og ubalansert system og forsterker.   s.(249-254)

Februar
On 01: Kl: 10:15 - 12:00 "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044, for gruppene 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20
Fr 03: Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17
Ma 06: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom D1-057, for øving 2. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 06: Balansert og ubalansert forsterker. Operasjonsforsterker LM741 og Differentsialforsterker AMP02.   Forsterkere: Inverterende og ikke-inverterende forsterkere. Summasjonsforsterker.   s.(850-856) (881-885)
Ti 07: Robert Roppestad underviser i datateknikk disse timene
Ma 13: Ingen forelesning i dag. Det blir lab i stedet. Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044, for gruppene 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20 
Ti 14: Robert Roppestad underviser i datateknikk disse timene. Se timeplan for tid og sted
Fr 17: Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17
Ma 20: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom D1-057, for øving 3. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 20: Ingen forelesning i dag.
Ti 21: Robert Roppestad underviser i datateknikk disse timene. Se timeplan for tid og sted
To 23: Erling underviser i Fysikk og kjemi i datateknikk-timene til Robert. D1-055/056 kl:10:15-12:00 Start på kondensator og RC kretser. Kondensator: iC= C·(du/dt). n1, n2. (s.401-s.446)
Ma 27: Derivasjon og integrasjonsformler. Steprespons på en kondensator. Imaginære tall. ZC = 1/(j2πf·C). RC kretser. Lav Pass filter (LP). n1. (s.459-s.473)
Ti 28: "Matte" og "Fysikk og Kjemi" har byttet timer i dag: Fysikk og kjemi: D1-055/056 kl: 8:15-10:00. Matte: E1-065 kl: 12:15-14:00  

Mars
Ma 06:  
Ti 07: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00 
To 09: Erling underviser i Fysikk og kjemi i datateknikk-timene til Robert.
Ma 13:  
Ti 14: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00 
Ma 20:  
Ti 21: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00 
Ma 27:  
Ti 28:  

April
Ma 03:  
Ti 04:  
Ma 10: Påskeferie
Ti 11: Påskeferie 
Ma 17: Påskeferie 
Ti 18:  
Ma 24:  
Ti 25:  

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014

4 timer skriftlig eksamen XXXdag Y. 2017, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på sensoroppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.

ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Øvinger
Lab
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
     
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  23.02.2017
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold