Timer2017 i ITD12011 - Fysikk og kjemi
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Datautdanning Avdeling for helse og sosialfag Helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2017

Dataingeniør-utdanningen
Mandag: 12:15 - 14:00. Rom D1-055/056 (om ikke annet er oppgitt)
Tirsdag: 14:15 - 16:00. Rom D1-055/056 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ma 09: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgave.
Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C]. Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s].
  s.(1-39)
Ti 10: Grunnstoff. Atomnummer. Isotoper. Nuklider og nukleoner. Orbitaler i periodisk tabell. Electron config. Tilvekst.   Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C].   s.(1-39)
Ma 16: Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). Indre motstand i ledninger  Effekt symbol:P benevnelse: Watt [W]). P=U·I. Energi (symbol:E eller W, benevnelse: Joule [J] =[W]·[s]). E=P·t. [W]=[J]/[s].   s.(39-59) (78-92)
Ti 17: Varmeeffekt Q=c·m·Δt. Termofysikk-tabell.
Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander. Kretstegning1   s.(119-143) (179-203)
Ma 23: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom G1-074, for øving 1. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 23: Likespenning (DC) og vekselspenning (AC). UPP, UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft) s.(341-363)
Ti 24: Analog Digital Converter (ADC). Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   s.(989-993)
Ma 30: Successive approximation ADC.   Wheatstones målebro. 
Ti 31: Temperaturmåling vhs Pt100 temp.sensor. Wheatstones målebro. Balansert og ubalansert system og forsterker.   s.(249-254)

Februar
On 01: Kl: 10:15 - 12:00 "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044, for gruppene 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20
Fr 03: Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17
Ma 06: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom D1-057, for øving 2. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 06: Balansert og ubalansert forsterker. Operasjonsforsterker LM741 og Differentsialforsterker AMP02.   Forsterkere: Inverterende og ikke-inverterende forsterkere. Summasjonsforsterker.   s.(850-856) (881-885)
Ti 07: Robert Roppestad underviser i datateknikk disse timene
Ma 13: Ingen forelesning i dag. Det blir lab i stedet. Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044, for gruppene 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20 
Ti 14: Robert Roppestad underviser i datateknikk disse timene. Se timeplan for tid og sted
Fr 17: Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17
Ma 20: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom D1-057, for øving 3. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 20: Ingen forelesning i dag.
Ti 21: Robert Roppestad underviser i datateknikk disse timene. Se timeplan for tid og sted
To 23: Erling underviser i Fysikk og kjemi i datateknikk-timene til Robert. D1-055/056 kl:10:15-12:00 Start på kondensator og RC kretser. Kondensator: iC= C·(du/dt). Parallell og serie-kobling av kondensatorer. Imaginære tall. ZC = 1/(j2πf·C). n1, n2. (s.401-s.446)
Ma 27: Imaginære tall. ZC = 1/(j2πf·C). RC kretser. Lav Pass filter (LP). n1. semi log. (s.459-s.473)
Ti 28: "Matte" og "Fysikk og Kjemi" har byttet timer i dag: Fysikk og kjemi: D1-055/056 kl: 8:15-10:00. Matte: E1-065 kl: 12:15-14:00   Lavpass filter med Mathlab. Derivasjon og integrasjonsformler. Steprespons på en kondensator. - Gjennomgang av et ubalansert system fra sensor til og med LP filter. (Repetisjon)

Mars
Ma 06: Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor. Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve. n1, n2. (s.299-s.334)
Ti 07: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00  Spole. Induktans. Lenz lov, Faraday's lov. Spole: uL= L·(di/dt). n1. Steprespons på en spole (s.517-s.586)
On 08: Kl: 10:15 - 12:00 "Veilledningstimer" for lab 3 på rom DU1-044, for gruppene 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20
To 09: Erling underviser i Fysikk og kjemi i datateknikk-timene til Robert. Spole i RL kretser. ZL = j2πf·L.   LP-filter. HP-filter. n1. n2. n3. Serie og parallell-kobling av spoler.
Fr 10: Ekstratimer. Rom Aud 2 kl: 10:15-12:00.  Transformatorer n1. og rele (2) . Litt om kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor. Start på halvledere. (s.703-s.714)
Fr 10: Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 3 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17
Ma 13: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom E1-074, for øving 4. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 13: Halvledere. PN overgangen og diode. Likeretter. AC til DC. Si-dioder. n1. (s.703-s.728) (s.735-738) 
Ti 14: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00  Zenerdiode. Sikkerhetskrets.   Photodiode. LED. n1. Bipolar transistor. NPN og PNP.  Transistor basic. (s.739-s.741)
On 15: Kl: 10:15 - 12:00 "Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044, for gruppene 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20
Fr 17: Ekstratimer. Rom Aud 2 kl: 10:15-12:00.  Strømforsterkning: IC/IB. Transistoren brukt som bryter. Den bipolare transistoren brukt i inverter, ttl-inverter. Digitale kretser. (s.769-772) Open collector.
Fr 17: Kl: 12:15 - 14:00 "Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17
Ma 20: Darlington transistor. Felteffekt transistor.   JFet. n1. (s.794-799) - Interferens med lys, d⋅sinΘ=n⋅λ  og grunnstoffer. E=h·f=h·(c/λ).  Double slit  wave. n2.  Planckkonstanten h=6,63·10-34[Js] - Interferensoppgaver
Ti 21: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00  Interferensoppgaver VanB periodic table Periodisk tabell (1), (2). (3) NIST-table. Nigels-table. Ob-p Tilvekst. Fysikktabeller   Bindinger. Elektronegativitet tabell Ionekarakter eV - J (s.11-47)
Ma 27: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom E1-058, for øving 5 og øving 6. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede.
Ma 27: VanB periodic table Periodisk tabell (1), (2). (3) NIST-table. Nigels-table. Ob-p Tilvekst. Fysikktabeller   Bindinger. n1. Elektronegativitet tabell Ionekarakter  (s.11-47)
Ti 28: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00  Atommasse, Mol. Etanol. Verdens hav. n1.

April
Ma 03: Kl: 10:15 - 12:00 "Veilledningstimer" for lab 5 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17
Ma 03: Reaksjonslikninger og beregninger. Støkiometriske beregninger. Oppgaver n1.
Ti 04: Radioaktiv stråling og kjernekraftverk. n1, n2. Isotopes Krypton (s.306-310)
On 05: Kl: 10:15 - 12:00 "Veilledningstimer" for lab 5 på rom DU1-044, for gruppene 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20
Ma 10: Påskeferie
Ti 11: Påskeferie 
Ma 17: Påskeferie 
Ti 18: Ingen undervisning
Fr 21: Ekstratimer. Rom Aud 2 kl: 10:15-12:00. Repetisjon. Motstand og spenningstap i lange ledninger. n1 Balansert og ubalansert system. ++ + +
Ma 24: Repetisjon og eksamenstips: Sikkerhetskrets +++ n1
Ti 25: Rom: E1-065 kl: 12:15-14:00  Krets

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014
Eksamensoppgave 2015, med løsningsforslag 2015

4 timer skriftlig eksamen torsdag 4. mai 2017, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på sensoroppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.

ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Øvinger
Lab
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
     
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  21.04.2017
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold