ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2017

Teoretisk øving nr. 3.
Innlevering senest Torsdag 23.Februar. Øvingen besvares individuelt.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og Andreas Gulstad (studass.)

Oppgaver

 1. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R1= 2,0 KΩ    R2= 6,8 KΩ

  1. Hva kalles denne forsterkerkobling?
  2. Hvor stor er forsterkningen?

   

 2. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R1= 2,0 KΩ    R2= 6,8 KΩ

  1. Hva kalles denne forsterkerkobling?
  2. Hvor stor er forsterkningen?

   

 3. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  RF= 2,0 KΩ    R0= 4,0 KΩ    R1= 8,0 KΩ    R2= 16,0 KΩ    

  1. Hva kalles denne forsterkerkobling?
  2. Hva blir spenningen Uut, uttrykt med U0, U1 og U2?

   

 


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside