ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2017

Lab 4.
Demo eller innlevering av skriftlig enkel rapport senest onsdag 22.Mars
Rapporten leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no
Alternativt kan lab'en demonstreres for Espen Teigen, Erling.P.Strand, eller stud.ass. Andreas Gulstad.

Du trenger:

Formål

Se dempning og faseforskyvning i lavpassfilter i praksis. Forstå grensefrekvens.

Oppgave 1

Kobl opp et lav-pass (LP) filter med grensefrekvens 500 KHz. Du skal bruke en spole L1 = 100 µH. Du må da regne ut motstanden R2.

Du tester ut kretsen ved å koble et sinussignal fra signalgeneratoren, inn på kretsen (U1), og bruke et oscilloscop til måle signalet inn (som er fra signalgeneratoren) og ut av kretsen (U2). Mål både

  1. spenningene inn og ut, slik at dempningen kan regnes ut
  2. faseforskyvningen

Mål fra 50 KHz til 5 MHz.

Skriv først inn fase og relativ amplitude i tabell. Deretter plottes punktene på semilogaritmisk papir. Lag to plot på samme ark. På y-aksen setter du dempning i dB, samt faseforskyvningen i grader. På x-aksen setter du frekvens.

Velg frekvenser som er jevnt fordelt utover i frekvensplanet, slik at den horisontale avstanden mellom punktene i plottet er relativt lik. Velg minst 5 forskjellige frekvenser, fra 50 KHz til 5 MHz.

Forslag til tabell:
Frekvens, fUutUinnUut/UinnDempning [dB]Periodetid, TFaseforskyvning, t Faseforskyvning, °
        
        
        
        
        
        


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside