Timeoppgave i "fysikk og kjemi" (ITD12011)

Beregn spenningen U3

Kretsen over har følgende komponentverdier:
U1= 5,0 V    R1=R2=2,0 KΩ    R3=1,2 KΩ (=1K2)    R4=3,3 KΩ    R5=2,2 KΩ (=2K2)


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside