Timeoppgave i "fysikk og kjemi" (ITD12011)

Beregn spenningen Uut

Kretsen over har følgende komponentverdier:
Uinn= 5,0 V    R1=R2=2,0 KΩ    R3=R4=1,2 KΩ (=1K2)
   R5=R6=3,3 KΩ    R7=2,2 KΩ (=2K2)     R8=1,2 KΩ (=1K2)


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside