Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Økonomi, språk og samf. Akademi for scenekunst Scenekunst
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

  Velkommen til fagsiden for ITD12011:  Fysikk og kjemi

  

Dette faget er obligatorisk for 1. klasse studentene i bachelorstudiet ingeniørfag data.

Innhold
  • elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme
  • grunnleggende elektronikk, komponenter og kretser
  • lys og interferens
  • atomfysikk, halvledere og sensorteknologi
  • (litt om) kvantefysikk
  • målesystemer, fra sensor til datamaskin
  • atomets oppbygning og det periodiske system
  • elementers egenskaper, kjemiske bindinger, forbindelser og reaksjoner

Støttelitteratur :
• "Electronics Fundamentals 8/E" av Thomas L. Floyd og David M. Bucha.   ISBN 10 0-13-509683-9.
•  "Kjemi og miljølære", av Nils Chr. Boye. - ISBN: 978-82-05-39810-8.
• "Kompendier/ark"


Personale :
• Erling Strand (foreleser)
• Espen Teigen (labingeniør)
• Daniel Nilsen (stud.ass)Hjelpemidler til eksamen:
• Din gruppes besvarelse på sensor-oppgaven (hvis den ble levert tidsnok og du har bidratt). Den vil bli delt ut på eksamen.
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Kalkulator.

ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Øvinger
Lab
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  11.02.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold