Litt grunnleggende Linux

Alle disse kommandoene gis fra et terminalvindu.
Installasjon

Installer Ubuntu Linux på desktop versjonen din PC. Du kan også installere vha en CD eller minnepinne, som har Ubuntu.

Dere innstallerer desktop versjonen. Den har fullt X-grensesnitt. De få server programmene dere trenger, kan dere laste ned og installere senere. Det kan være:
Web-server: sudo apt-get install apache2
DHCP-server: sudo apt-get install isc-dhcp-server
ssh-server: sudo apt-get install openssh-server
protokoll-analyse verktøy: sudo apt-get install wireshark Etter installasjon: Wiresharp må startes som root (sudo wireshark)

Hvis du ved en feiltagelse har installert et program du ikke skal ha, kan du fjerne det igjen ved å skrive sudo apt-get remove programnavn.
Denne vil ikke fjerne alt. Hvis du har gjort noen forandringer, blir ikke det slettet. Ved å bruke sudo apt-get remove programnavn vil det altså kunne være noen "rester" igjen av programmet. Hvis du vil fjerne alt, uavhengig om du har gjort noen forandringer på det eller ikke, kan du bruke:
sudo dpkg --purge programnavn.

sudo gjør at du får root-rettigheter. Etter at du trykker på Enter-tasten, blir du bedt om ditt passordet. Det forutsetter at du som bruker er blant de som har rettighet til å kjøre sudo, at du er i fila /etc/sudoers.

Nettverk

Les om nettverk her.

Oppstart

Hvis du har laget ditt eget program, og ønsker at det programmet skal starte automatisk når PC'en slås på, skriver du linja for å starte programmet i fila /etc/rc.local. F.eks kan du skrive inn teksten /etc/mittprogram.sh i fila /etc/rc.local. Du må huske på å gjøre programmet mittprogram.sh kjørbar. Det kan gjøres ved å skrive chmod 755 mittprogram.sh.

Hvordan du kan få Linux til å starte i forskjellige modus, trenger ingen nybegynnere å bry seg om. Er du en nybegynner, kan du hoppe over dette kapittelet. Det eneste du kanskje vil kunne, er å få PC'en til å starte spesielle, eller egne programmer ved oppstart. Du legger da bare kommandoen for å starte programmet inn i fila /etc/rc.local.

Noen nyttige Linux-kommandoer

Se også oversikt(1) eller oversikt(2)

ls-alLister opp filer i gjeldende katalog pwd Lister opp hvilken katalog du er i
cd/katalogGå til /katalogcp kopiere fil
ps-auxhvilke prosesser/programmer som gårtop kontinuerlig opplisting av prosesser/programmer som går
rmfilSlette filcatfilSkriver ut innholdet i fil
chmodtall filForandre filparametrechownbruker filForandre fileier

Teksteditor:
vim , vi
pico
joe
emacs

Restart av en prosess:
Nettverk: sudo /etc/init.d/networking restart

Hardware

En nyttig kommando for å finne ut av HW i maskinene er:
Hva er på PCI:  lspci -vnn
Hva er på USB:  lsusb -vnn

Diverse

Ubuntu har gjort det slik at du kan skrive en kommando for å legge til en tjeneste i oppstarten, eller fjerne en.
Legge til en tjeneste:
sudo update-rc.d tjenestenavn default
Fjerne en tjeneste:
sudo update-rc.d tjenestenavn remove

Det finnes et program som er greit å bruke, hvis du skal legge til eller fjerne en tjeneste i oppstarten. Med det programmet ser også hvilke tjenester som er tilgjengelig. Det programmet heter rcconf. Hvis du ikke har det programmet kan du hente det ved å skrive
sudo apt-get install rcconf

Kjører du grafisk grensesnitt, kan du redigere hvilke tjenester som skal starte ved å gå inn i
System --> Administration --> Services

Du trenger da ikke rcconf

Hvis du absolutt vil fjerne eller legge til tjenester manuelt. Gå inn i katalogen /etc/rc.d for det runlevel du bruker, f.eks katalog rc2.d. Der kan du fjerne symlinken til tjenesten, eller du kan forandre S(nummer)tjeneste til K(100-nummer)tjeneste. S i begynnelsen av symlink til tjenesten betyr at den tjenesten skal starte. K betyr at den ikke skal starte.
F.eks hvis du ikke vil at gdm skal starte, og det står S13gdm, forandrer du navnet på den til K87gdm. Da vil den ikke starte i det runlevel. Hvis du senere ønsker å ha den tilbake igjen, forandrer du navnet tilbake til det det var. Hvis du ønsker å legge inn at en tjeneste skal starte, lager du bare en symlink, med S(nummer)tjenestenavn til der tjenesten er, og det er i /etc/init.d

For å få vite hvilket runlevel PC'en kjører, kan du skrive
$runlevel
Da kan den f.eks svare med N 2. N betyr at det ikke er skiftet noen runlevel, og 2 forteller at det er runlevel 2.

Oppgradering

Hvis du allerede har Ubuntu på din PC, og bare trenger å oppgradere til en ny versjon av Ubuntu, kan det gjøres ved å skrive sudo do-release-upgrade. Hvis ikke det virker, må du installere oppgraderingsprogrammet først. Du skriver da sudo apt-get install update-manager-core.
Etter at programmet er installert, må du passe på at det i fila /etc/update-manager/release-upgrades står Prompt=normal, og ikke Promt=lts. Med Prompt=normal vil neste versjon av Ubuntu installeres.

Hvis du ønsker å vite hvilken Ubuntu versjon du har, kan du se i fila /etc/issue. Skriv f.eks cat /etc/issue
Hvis du ønsker å vite hvilken kernel versjon du har, kan du skrive uname -r

Sjekk de forskjellige Ubuntu-versjoner som finnes.

Oppgradering Debian Gå inn i fila /etc/apt/sources.list og skift ut navnet navnet på debian-utgaven fra den du har til den du skal ha. Kjør så apt-get update. Deretter apt-get upgrade. Deretter apt-get dist-upgrade

Se Debian utgaver
Nyttig link om oppgradering

Vrsjon

Hvilken Kernel versjon kjøres?: uname -r
Hvilken Linux versjon kjøres?: cat /etc/os-release

 

Linker

Nettverk og Linux

Overblikk
Kort guide
Linuxguiden
Ubuntu Norge
Ubuntu homepage

Linux kjerne
Linux documentation project
Computer Technology
Linux commands
old Ubuntu (1) (2)

Tekstbehandling vim


Tilbake til Hovedside

Erling.P.Strand@hiof.no