Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITF20219 - Datanettverk
 

  Velkommen til fagsiden for ITF20219:  Datanettverk

  

Dette er et obligatorisk fag for 2. klasse studentene i bachelorstudiet ingeniørfag data, og et valgfag for de andre studieretningene.

  • Mål
    Studentene skal tilegne seg kunnskap om Internet's oppbygging og virkemåte. De skal kunne sette opp datanettverk, som kan kobles til Internet. I dette ligger programmering/oppsett av routere og switcher. Studentene skal også kunne kommunikasjonsprotokoller som brukes i Internet, og tilegne seg kunnskap om de forskjellige lagene i protokoll-stack'en.

  • Innhold
    De viktigste byggeklossene i Internet. Routere og switcher. DHCP og DNS. Konfigurasjon av Cisco-rutere brukt i et datanett. Funksjonene til de forskjellige lag i protokoll-stack'en, fra lag 1 opp til og med lag 4. LAN, WAN, Wireless. Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP. Subnetting. Ruting. Protokollers oppbygging og virkemåte. Feilkontroll, Flytkontroll, Effektivitet og datahastighet.

Støttelitteratur :
• "Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E" , av James F. Kurose og Keith W. Ross.   
• Timenotater.

 
Personale :
• Erling Strand (Faglærer) (2)
• Daniel Christopher Lindquist Nilsen (stud.ass)
• Nils-Christian Walthinsen Rabben (stud.ass)


Hjelpemidler til eksamen:
• 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater.
• "Ikke-kommuniserende" Kalkulator.
• Gruppebesvarelsen, hvis den er levert innen tidsfristen. Den blir utlevert på eksamen.

 

 

Kort presentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITF20219 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver

 
GENERELLE LINKER

Intro to datacom

Internet's fødsel
Internets historie

Nettverk og Linux
Grunnleggende Linux

 
MEDIA- OG GRENSESNITT

Cat5, Cat6..FAQ
Cat6 (1), (2), (3)
Installing Cat6
Cat6 intro

Connector spec

Fiber Guide
Fiber-Optic technologies
Fiber-Optic cable
Numeric Aperture

RS 232

QAM (1), (2)
ADSL

Bluetooth
Bluetooth film (30min)
ZigBee


 
PROTOKOLLER OG DATANETT

Transportlaget
Network definitions
Network Devices
Intro to TCP/IP
TCP/IP Tutorial
TCP/IP guide
IP

Portnummer

IANA
RFC

Portnummer
Sockets
Sockets Programming

NAT
NAT (RFC 1631)
NAT adresser (RFC 1597)
NAT (RFC3022)

DHCP
DHCP (Linux)

RIP (RFC 1058)
RIP2 (RFC 2453)

SMTF (RFC 821)

Cisco ios

IP-film

Network-tools
Wireshark protocolanalyse

 
Oppdatert av Erling Strand  05.08.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold