Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Datautdanning Avdeling for helse og sosialfag Helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITF20205 - Datakommunikasjon
 

 Timeoversikt høsten 2017

Mandag: 08:15 - 10:00, Rom Aud 2 (om ikke annet er angitt) Se også timeplan.
Onsdag: 14:15 - 16:00. Rom Aud 3 (om ikke annet er angitt).
Lab: Rom D1-054 (om ikke annet er angitt).
Øvingstimer: Ingen fast plass. Romnummer skrives inn for hver gang.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir i så fall skrevet på denne side.

Denne farge gjelder sider i boka: Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E av James F. Kurose og Keith W. Ross

August
Ma 21: Generell info om faget og praktiske orienteringer. Internett. Datanett. DHCP, Navnetjener (DNS-server), Router, Switch. - Bit-Byte-Datapakke. Prinsippet for lagdeling i datakommunikasjon. (Protocol Layers). Lag1 til Lag5. Hva er en protokoll? Grov info om faget ⇒ Lag grupper med ca. 4 studenter. De som ikke har faget Operativsystemer med Linux bør være i egne grupper. Send navn og epost på gruppedeltagerne til erling.p.strand@hiof.no snarest. ⇒ Det er obligatoriske øvinger, lab og gruppeoppgave (Se fagbeskrivelsen)
On 23: Mer om datapakke, datahastighet, Nettverk, AS (2) og protokoller og lagdeling, og modellen som kalles: Internet Protocol Stack, eller TCP/IP modellen, eller TCP/IP stack OSI modellen (2). (3) Kort om hvert lag i modellen: Lag1-Fysisk, Lag2-Link, Lag3-Nettverk, Lag4-Transport, Lag5-Applikasjon. n1. kap.1 (s.28-35, 73-81))
Ma 28: Lag til lag. Det er bit i alle lag, men det er i lag 1 det blir definert hvordan en bit ser ut. Hodet i en datapakke.   Hovedfunksjonene til en switch og en router. Start på adressering. MAC og IPv4. IPv4 - IPv6 hode Nettmasken. Nettdel og hostdel av IP adressen. Networking n1.
Youtube videoer:
Y1. Y2. Y3. Y4. Y5.
On 30: Forelesning i Aud 2: Nettverklaget (lag3). IP adressering. IPv4. IPv4 - IPv6 hode Nettmasken. Nettdel og hostdel av IP adressen. Subnetting. n1. Skal lage subnett med forskjellige størrelser. Punkt-til-punkt forbindelse. Subnetting. > kap.4 (s.364-371). Litt info om nyttinge nettkommandoer: ping traceroute, tracert, ifconfig, ipconfig. (Kom til kommandolinja i Win: skriv cmd i windows utforsker linja.)

September
Fr 01: Øvingstimer i rom E1-042 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 1. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Fr 01: Fellestimer med faget Operativsystemer med Linux: i Aud 4 kl: 10:15-12:00  Installasjon av Linux, virtuelt miljø, intro. til lab. (v/Ted Sørlie og Tore P. Engen) - Først noe teori i aud 4. Deretter går dere til lab, og starter innstallasjonen på PC'en som din gruppe har fått tildelt. Alle må være i gruppe.
Ma 04: Subnetting. Subnettoppgave. Løsning nr.3. IP klasser. CIDR. Private IP, NAT. Reserverte IP. n1. kap.4 (s.371-378)
Ma 04: kl:10:15 til 11:30 på lab (rom D1-054): Fortsettelse på Lab 1, for de som ikke er ferdige. Ted Sørlie vil være tilstede.
On 06: Forelesning i Aud 2: Løsning på nr.3 fra subnettoppgaven. Litt info om Lab 2  ARP (Address Resolution Protocol). Mer om MAC adresse og IPv4 adresse. IPv4 hode. Multicast-adresser.
Ma 11: IPv6 hode  IPv6. IPv6 extension headers.   IPv6 address. IPv6 adresser. IPv6 adresse typer. nslookup kap.4 (s.382-388)
On 13: Litt info om Lab 3 og sikkerhet, nøkler. SSH og VPN. n1. - RFC. IANA. Autonomous System (AS). AS find. Routingsalgoritmer og protokoller. RIP, OSPF, BGP     kap.4 (s.389-438)
To 14: Skriv inn liste for valg av tid til lab 6, 7, 8 og 9.
Fr 15: Øvingstimer i rom Aud 1 kl: 12:15-14:00. Dette er for øving 2. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ma 18: Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. 
On 20: Guest lecture by Amin Shahraki: "Internet of things"
Ma 25: Gjesteforelesning av Lars Strand om Sikkerhet i VoIP - en introduksjon.
On 27: Gjesteforelesning av Mohammed Q. Karim. I første time vil Mohammed gå igjennom internet trafikk (ip-adresser, gateway, netmask, DNS, MAC adresser og ARP). I siste time vil han gå igjennom routerlab.

Oktober
Ma 02: Routingsalgoritmer. LS. n1. Deretter start på transportlaget. Portnummer. Multipleksing. TCP (2) (Transmission Control Protocol) og UDP  (User Datagram Protocol), ACK, NACK. Effektivitet. kap.3 (s.211-284), kap.8
On 04: TCP og UDP. Effektivitet U (Utilization) og effektivitet ved BER. (Bit Error Rate) Stopp-og-vent overføring (Idle RQ), Kontinuerlig overføring (Continiuos / Pipeline). Go-Back-N (GBN), Selective Repeat (SR). n1. Flyt kontroll (Flow control). Køkontroll (Congestion control). kap.3 (s.241-304)  
Fr 06: "Øvingstimer" i rom Aud 1 kl: 12:15-14:00. Det vil bli gjennomgått noe fra øving 2. Eventuelle spørsmål fra øving 3 vil også kunne besvares.
Ma 09: Forelesning i Aud 1. Flyt kontroll (Flow control). Køkontroll (Congestion control). 3.51 3.53. n1. n2. Deretter rdt (reliable data transfer), FSM (Finite-State Machine). TCP og UDP. Oppkobling og nedkobling av en TCP forbindelse. 3.39  kap.3 (s.230-249)    
On 11: Feilkontroll på transportlaget. Bithastighet (2). n1.   Litt om applikasjonslaget (lag 5). SMTP, IMAP, POP3, MIME. ASCII. DNS n2.   DNS record, (2). DNS message. RR (Resource Records) kap.2 (s.110-170), kap.3 (s.228-232)
Fr 13: Øvingstimer i rom Aud Max kl: 12:15-14:00. Dette er for øving 4. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ma 16: Litt om applikasjonslaget (lag 5). SMTP, IMAP, POP3. Cookie, Proxy server. Klient-server, HTML, HTTP, HTTPS. n1. -   Start på link-laget og det fysiske lag. Ethernet.
On 18: Forelesning i Aud 2. Oversikt over bruksområdene for WiFi, WiMax, Bluetooth og ZigBee. Frekvens- og tids-skala. Bærebølge (Carrier). Prinsippet for modulasjon. n1. - WiFi. IEEE standard. 802. 802.11. Kort om WiMax. ZigBee. n2. kap.6 (s.552-572)  
Fr 20: Øvingstimer i rom Aud 2 kl: 12:15-14:00. Dette er for øving 5. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ma 23: Modulasjon. Bærebølge. Kanaler. WiFi. b-kanaler, g-kanaler. n1, n2.
On 25: Firkantpulser. Båndbredde. BASE - BROAD. MIMO. Ad.hoc og infrastruktur. n1. WiFi aksess. DCF, PCF.   WiFi pakke. Adresser i WiFi. Bluetooth. Aksessmetoder. CSMA/CD, CSMA/CAkap.5 (s.479-502)
Fr 27: Øvingstimer i rom E1-042 kl: 12:15-14:00. Dette er for øving 6. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ma 30: UTP og STP kabler: Cat5, Cat6, Cat7. STP-kontakt. n1 Koding av digitale signaler. Ethernet. n1.

November
On 01: Litt om prinsippene for feilkontroll (FCS, CRC). Polynom, Feilmønster. CRC/FCS, CRC(2). Ethernet-polynom kap.5 (s.459-474)  
Fr 03: Øvingstimer i rom E1-042 kl: 12:15-14:00. Dette er for øving 7. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ma 06: Fiberoptisk kommunikasjon. Fibertyper: SI og GI-fiber. MM og SM fiber. Fiberdata 1. Modedispersjon, Kromatisk dispersjon (Material- og bølgeleder-dispersjon).  
On 08: Båndbreddeberegninger. SM-fiber: B=0,44/Δτ, hvor Δτ er dispersjonen. λcut-off  Dempning. Effektberegninger. Fiberoppgave. Fiberoppgaver 
Fr 10: Øvingstimer i rom E1-064 kl: 12:15-14:00. Dette er for øving 8. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ma 13: Hva-Hvorfor. Repetisjon på båndbreddeberegninger. Så videre på effektberegninger. Fiberoppgave. Fiberoppgaver.   n1.
On 15: Repetisjon, med eventuellt noe utfyllende info. IPv4, Subnetting, bla. punkt til punkt forbindelse. IP-oppgave
Fr 17: Øvingstimer i rom D1-058 kl: 12:15-14:00. Dette er for øving 9. Stud.ass Fahad Faisal Said vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ma 20: Repetisjon og eksamenstips. idle RQ, continious RQ, pipeline, GBN, SR. FSM. rdt. Modulasjon.
On 22: Repetisjon og eksamenstips.


Se på gamle eksamensoppgaver:
Eksamen 2013 med løsningsforslag 2013.
Eksamen 2014 med løsningsforslag 2014.
Eksamen 2015 med løsningsforslag 2015.
Eksamen 2016 med løsningsforslag 2016.

4 timer skriftlig eksamen Torsdag 30. november 2017, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater.
• "Ikke-kommuniserende" Kalkulator.
• Gruppebesvarelsen, hvis den er levert innen tidsfristen. Den blir utlevert på eksamen.


ITF20205 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Øvinger
Lab
Oppgaver

 
GENERELLE LINKER

Intro to datacom

Internet's fødsel
Internets historie

Nettverk og Linux
Grunnleggende Linux

 
MEDIA- OG GRENSESNITT

Cat5, Cat6..FAQ
Cat6 (1), (2), (3)
Installing Cat6
Cat6 intro

Connector spec

Fiber Guide
Fiber-Optic technologies
Fiber-Optic cable
Numeric Aperture

RS 232

QAM (1), (2)
ADSL

Bluetooth
Bluetooth film (30min)
ZigBee 
PROTOKOLLER OG DATANETT

Transportlaget
Network definitions
Network Devices
Intro to TCP/IP
TCP/IP Tutorial
TCP/IP guide
IP

Portnummer

IANA
RFC

Portnummer
Sockets
Sockets Programming

NAT
NAT (RFC 1631)
NAT adresser (RFC 1597)
NAT (RFC3022)

DHCP
DHCP (Linux)

RIP (RFC 1058)
RIP2 (RFC 2453)

SMTF (RFC 821)

Cisco ios

IP-film

Network-tools
Wireshark protocolanalyse

 
Oppdatert av Erling Strand  22.11.2017
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold