Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Datautdanning Avdeling for helse og sosialfag Helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITF20205 - Datakommunikasjon
 

 Timeoversikt høsten 2016

Tirsdag: 08:15 - 10:00, Rom Aud 4 (om ikke annet er angitt) Se også timeplan.
Onsdag: 14:15 - 16:00. Rom Aud 3 (om ikke annet er angitt).
Lab: Rom D1-054 (om ikke annet er angitt).
Øvingstimer: Ingen fast plass. Romnummer skrives inn for hver gang.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir i så fall skrevet på denne side.

Denne farge gjelder sider i boka: Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E av James F. Kurose og Keith W. Ross

August
Ti 23: Generell info om faget og praktiske orienteringer. Bit-Byte-Datapakke. Prinsippet for lagdeling i datakommunikasjon. (Protocol Layers). Lag1 til Lag5. Hva er en protokoll?
On 24: Ingen undervisning, Erling bortreist (konferanse)
Ti 30: Forelesning fram til kl: 9:40. -   Prinsippet for datakommunikasjon i internet. Kort info om switch, router. Mer om lagdeling, og modellen som kalles: Internet Protocol Stack, eller TCP/IP modellen, eller TCP/IP stack OSI modellen (2). (3) Kort om hvert lag i modellen: Lag1-Fysisk, Lag2-Link, Lag3-Nettverk, Lag4-Transport, Lag5-Applikasjon. Hodet i en datapakke. kap.1 (s.28-35, 73-81))
On 31: Grov oversikt over Internet's oppbygging.   Kort info om navnetjener og DNS, DHCP. Mer om MAC og IPv4. Nettmasken. Nettdel og hostdel av IP adressen. Litt info om nyttinge nettkommandoer: ping traceroute, tracert, ifconfig, ipconfig. (Kom til kommandolinja i Win: skriv cmd i windows utforsker linja.)

September
Fr 02: Øvingstimer i rom E1-037 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 1. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Fr 02: Fellestimer med faget Operativsystemer med Linux: i Aud 2 kl: 10:15-12:00  Installasjon av Linux, virtuelt miljø, intro. til lab. (v/Ted Sørlie og Tore P. Engen)
Ti 06: Lab 1 i rom D1-054. Ted Sørlie vil være tilstede.
On 07: Gjesteforelesning av Mohammed Q. Karim
Ti 13: Gjesteforelesning av Lars Strand om "Sikkerhet i VoIP - en introduksjon"
On 14: Gjesteforelesning av Mohammed Q. Karim
Ti 20: Nettverklaget (lag3). Mer om adressering: MAC address - IPv4 address. Subnetting. Dele nettet 158.30.10.00/23 opp i subnett. kap.4 (s.364-371)
On 21: Rom Aud 3 hver onsdag. Skal lage subnett med forskjellige størrelser. Punkt-til-punkt forbindelse. Subnetting. Subnettoppgave. kap.4 (s.371-378)
To 22: Wiki siden, hvor studentene velger tid for å kjøre router lab (lab 6, 7, 8 og 9) er lagt ut idag. Skriv inn ønsket tidspunkt. Det er meget viktig at din gruppe møter til oppsatt tid. Mohammed Karim vil være tilgjengelig for hjelp i disse tider, og vil gi info i starten.
Fr 23: Øvingstimer i rom D1-052 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 2. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ti 27: Rom Aud 4. Kort info om lab 3. Sikre kommunikasjoner (kryptert): SSH, SCP. Win program: WinSCP, Putty.    Usikre kommunikasjoner (klartekst): Telnet, FTP.
IPv4 hodeIP klasser. CIDR. Private IP, NAT. Reserverte IP kap.4 (s.371-378)
On 28: IPv4 hode. Multicast-adresser, (2). IPv6 hode  IPv6. IPv6 extension headers. kap.4 (s.382-388)

Oktober
Ti 04: IPv6 address. IPv6 adresser. IPv6 adresse typer. nslookup kap.4 (s.382-388)
On 05: RFC. IANA. Autonomous System (AS). AS find. Routingsalgoritmer og protokoller. RIP, OSPF, BGP     kap.4 (s.389-438)
Fr 07: Øvingstimer i rom D1-052 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 3. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ti 11: Sikkerhet. VPN. Start på transportlaget. Portnummer. Multipleksing. TCP (2) (Transmission Control Protocol) og UDP  (User Datagram Protocol), ACK, NACK, kap.3 (s.211-284), kap.8
On 12: Guest lecture by Amin Shahraki: "Internet of things"
Fr 14: Øvingstimer i rom D1-052 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 4. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ti 18: rdt (reliable data transfer), FSM (Finite-State Machine). TCP og UDP. Effektivitet U (Utilization). BER (Bit Error Rate). Oppkobling og nedkobling av en TCP forbindelse. Effektivitet. kap.3 (s.230-249)
On 19: TCP og UDP. Effektivitet ved BER. Stopp-og-vent overføring (Idle RQ), Kontinuerlig overføring (Continiuos / Pipeline). Go-Back-N (GBN), Selective Repeat (SR). Flyt kontroll (Flow control). Køkontroll (Congestion control). kap.3 (s.249-304)
Fr 21: Øvingstimer i rom D1-052 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 5. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ti 25: Feilkontroll på transportlaget.Bithastighet (2). Litt om applikasjonslaget (lag 5) Klient-server, HTML, HTTPS - HTTP. Cookie, Proxy server. SMTP, IMAP, POP3, MIME. ASCII. DNS DNS record, (2). DNS message. RR (Resource Records) kap.2 (s.110-170), kap.3 (s.228-232)
On 26: Start på link-laget og det fysiske lag. Oversikt over bruksområdene for WiFi, WiMax, Bluetooth og ZigBee. Frekvens- og tids-skala. Bærebølge (Carrier). Prinsippet for modulasjon. - WiFi. IEEE standard. 802. 802.11. Kort om b-kanaler, g-kanaler. WiMax. ZigBee. kap.6 (s.552-572)
Fr 28: Øvingstimer i rom D1-052 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 6. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.

November
Ti 01: MIMO. Ad.hoc og infrastruktur. WiFi aksess. DCF, PCF.   WiFi pakke. Adresser i WiFi. Bluetooth. Aksessmetoder. CSMA/CD, CSMA/CA
On 02: Bluetooth. WiMax. ZigBee. Båndbredde. Firkantpulser. Modulasjon: PSK, FSK, QAM.
Ti 08: Ingen undervisning, Erling bortreist (konferanse)
On 09: Ingen undervisning, Erling bortreist (konferanse)
Fr 11: Øvingstimer i rom D1-052 kl: 08:15-10:00. Dette er for øving 7. Stud.ass Andreas Gulstad vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Ti 15: Mer om båndbredde. UTP og STP kabler: Cat5, Cat6, Cat7. Koding av digitale signaler. Ethernet. Litt om prinsippene for feilkontroll (FCS, CRC). Polynom, Feilmønster. CRC, . . .  
On 16: Fiberoptisk kommunikasjon. Fibertyper: SI og GI-fiber. MM og SM fiber. λcut-off  Fiberdata 1 Båndbreddeberegninger. SM-fiber: B=0,44/Δτ, hvor Δτ er dispersjonen.
Ti 22: Effektberegninger. DempningFiberoppgave.
On 23: Repetisjon og eksamenstips. 
Subnet-zero og all 1 subnet


Se på gamle eksamensoppgaver:
Eksamen 2013 med løsningsforslag 2013.
Eksamen 2014 med løsningsforslag 2014.
Eksamen 2015 med løsningsforslag 2015.

4 timer skriftlig eksamen Onsdag 30. november 2016, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater.
• "Ikke-kommuniserende" Kalkulator.
• Gruppebesvarelsen, hvis den er levert innen tidsfristen. Den blir utlevert på eksamen.


ITF20205 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Øvinger
Lab
Oppgaver

 
GENERELLE LINKER

Intro to datacom

Internet's fødsel
Internets historie

Nettverk og Linux
Grunnleggende Linux

 
MEDIA- OG GRENSESNITT

Cat5, Cat6..FAQ
Cat6 (1), (2), (3)
Installing Cat6
Cat6 intro

Connector spec

Fiber Guide
Fiber-Optic technologies
Fiber-Optic cable
Numeric Aperture

RS 232

QAM (1), (2)
ADSL

Bluetooth
Bluetooth film (30min)
ZigBee 
PROTOKOLLER OG DATANETT

Transportlaget
Network definitions
Network Devices
Intro to TCP/IP
TCP/IP Tutorial
TCP/IP guide
IP

Portnummer

IANA
RFC

Portnummer
Sockets
Sockets Programming

NAT
NAT (RFC 1631)
NAT adresser (RFC 1597)
NAT (RFC3022)

DHCP
DHCP (Linux)

RIP (RFC 1058)
RIP2 (RFC 2453)

SMTF (RFC 821)

Cisco ios

IP-film

Network-tools
Wireshark protocolanalyse

 
Oppdatert av Erling Strand  22.11.2016
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold