ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2017

Øving nr. 9.
Innlevering senest mandag 20.November. Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Fahad Faisal Said. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving9_strand
 

Oppgaver

 1. Bør du velge en fiber med høy eller lav NA, hvis du ønsker å få mest mulig lys inn i fiberen, altså ha minst mulig innkoblingstap. Forklar hvorfor.

 2. Bør du velge en fiber med høy eller lav NA, hvis du ønsker å ha høyest båndbredde på fiberen. Forklar hvorfor.

 3. Hva blir båndbredden på en fiberoptisk forbindelse, når den totale dispersjonen er på 10 [ns] ?

 4. Hva er båndbredden på en fiberoptisk forbindelse på 5 km, når båndbredden på fiberen er 10 [MHz·km] ?

 5. Forklar hva modedispersjon er.

 6. Du har en fiberoptisk forbindelse som er 35 km lang. Der brukes det en singlemode fiber (SM) med en dispersjon på 5 [ps/(nm·km)], og en laser med en spektral båndbredde på 2 [nm]. Hva blir båndbredden på den forbindelsen?

 7. Du har et fiberoptisk anlegg der senderen har en innkoblet effekt på -10,0 dBm, mottageren har en følsomhet på -37,0 dBm, fiberen har en dempning på 2,5 dB/km, lengden er på 2,0 km hvor det er to skjøter med en dempning på 0,1 dB (hver), og det er to kontakter med en dempning på 1,0 dB (hver). Kontaktene er montert på selve fiberkabelen. Hva blir systemmarginen?

 8. Du skal dimensjonere et fiberoptisk anlegg. Du skal bruke en 50/125 µm fiberkabel, med en båndbredde på 50MHz·km. Dempningen i 1.vindu er på 3,0 dB/km. Fiberkabelen leveres i lengder på 1,0 km. Dvs. for hver kilometer må kabelen skjøtes. Skjøtetapet er på 0,2 dB.- En kort fiberstump er limt inn ved henholdsvis senderen og mottageren. Fra senderen og mottageren går det en kort fiberstump til en kontakt. Du må bruke en kontakt i hver ende. Kontaktapet er på 1,0 dB. Disse kontaktene kan bli "møkkete". - Kravet er at anlegget skal kunne akseptere et tap på opp til 3,0 dB per kontakt. Systemarginen bør være på 5 dB.

  1. Hvilken følsomhet må mottageren ha, når senderen har en innkoblet effekt på -18,0 dBm, og fiberkabelen er 10 km lang ?

  2. Hvis du har en sender på -18,0 dBm og en mottager med følsomhet på -50,0 dBm, - hvor lang fiberkabel kan du da ha ?

  3. Hva er maksimal datahastighet på datasignalet i de to tilfellene ?


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer