ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2017

Øving nr. 8.
Innlevering senest mandag 13.November.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Fahad Faisal Said. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving8_strand
 

Linklaget og det fysiske laget.
Noen av svarene kan finnes i kap.5 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Beskriv virkermåten til CRC, og hvilke styrker / svakheter den har?

  2. Hva vil det si at en protokoll bruker polynomet G(x)= x8+x5+x4+1?

  3. Hvor mange bit er det i FCS, når polynomet G(x)= x8+x5+x4+1?

  4. Beskriv kort de forskjellige typer fiber. Ta med oppbyggingen, lysgangen og (de mest sentrale) spesifikasjonene.

  5. Hva er båndbredden på en fiberoptisk forbindelse på 5 km, når båndbredden på fiberen er 10 [MHz·km] ?

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer