ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2016

Øving nr. 7.
Innlevering senest fredag 18.November.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Andreas Gulstad. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øvingen, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving7_strand
 

Link laget og det fysiske laget.

Oppgaver

 1. Gitt følgende datasignal, som er en jevn strøm av skiftesvis 0 og 1:

  Dette datasignalet skal overføres på en kabel. Hva må vi sette som krav til båndbredde for denne kabelen, når:

  1. Tiden t er 1 µs ?
  2. Tiden t er 20 ns ?

 2. Lag en tegning av det mottatte signalet, fra oppgave 1a), når det har gått igjennom en kabel som akkurat oppfyller kravet til båndbredde.

 3. Anta at du har en bithastighet på 100 Mbit/s. Hva er datahastigheten uttrykt i MB/s og i Mibit/s?

 4. Hvordan virker CSMA/CD?

 5. Hvordan virker CSMA/CA?

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer