ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2017

Øving nr. 6.
Innlevering senest mandag 30.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Fahad Faisal Said. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving6_strand
 

Applikasjonslaget og transportlaget.
Svarene kan finnes i kap.2 og 3 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hva er DNS? Forklar litt om virkemåten.

  2. Hva slags info ligger i en record i DNS?

  3. SMTP har en del svakheter. Gi en kort beskrivelse av (en del av) disse.

  4. Nevn de tre mest kjente protokollene som brukes mellom en epost server og en klient. Forklar kort om forskjellene på de.

  5. Hva er VPN? Forklar litt om det.

  6. Forklar hvordan checksum på transportlaget virker. Angi hva bitverdien i checksum feltet blir, hvis du sender 3 stk 16 bit data. Det som sendes er de 8 bit ASCII-verdiene: 'A8' , '3F' og 'fa'. Ta med hvordan du kom fram til checksummen.

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer