ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2016

Øving nr. 6.
Innlevering senest mandag 31.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Andreas Gulstad. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving6_strand
 

Applikasjonslaget og transportlaget.
Svarene kan finnes i kap.2 og 3 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hva er DNS?

  2. Hva slags info ligger i en record i DNS?

  3. Beskriv kort innholdet i pakkene for oppslag i DNS.

  4. Hva er forskjellene mellom UDP og TCP?

  5. Hva slags info finnes i hodet på en UDP pakke?

  6. Hva slags info finnes i hodet på en TCP pakke?

  7. Hvordan løser TCP kø? Hvordan virker køkontroll i TCP?

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer