ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2017

Øving nr. 5.
Innlevering senest mandag 23.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Fahad Faisal Said. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving5_strand
 

Svarene kan finnes i kap.3 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

 1. Du skal finne ut hvor mye en BER (Bit Error Rate) påvirker effektiviteten. Pakkestørrelsen er på 2048 byte og datahastigheten er på 100 Mbit/s (100·106 bit/s)
  Forsinkelsen til NTNU kan du lese ut av en ping:
  Pinging lvs56vip12.it.ntnu.no [129.241.56.202] with 32 bytes of data:
  Reply from 129.241.56.202: bytes=32 time=9ms TTL=56
  Reply from 129.241.56.202: bytes=32 time=9ms TTL=56
  Reply from 129.241.56.202: bytes=32 time=10ms TTL=56
  Reply from 129.241.56.202: bytes=32 time=9ms TTL=56

  Ping statistics for 129.241.56.202:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Average = 9ms

  1. Regn ut effektiviteten til NTNU med bruk av idle-RQ protokoll, og feilfri overføring. (BER=0)

  2. Regn ut effektiviteten til NTNU med bruk av idle-RQ protokoll, hvor BER=2·10-5


 2. Hvordan virker flytkontrollen mellom to host på transportlaget? Anta at det brukes TCP protokollen.

 3. Hvordan løser TCP kø? Hvordan virker køkontroll i TCP?

 4. Hva er forskjellene mellom UDP og TCP?

 5. Hva slags info finnes i hodet på en UDP pakke?

 6. Hva slags info finnes i hodet på en TCP pakke?

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer