ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2016

Øving nr. 5.
Innlevering senest mandag 24.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Andreas Gulstad. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving5_strand
 

Svarene kan finnes i kap.3 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

 1. Hva menes med "effektivitet" på en dataoverføring?

 2. Hva er effektiviteten på en forbindelse til princeton.edu. Anta at du har en idle RQ (en-og-en pakke) overføring, pakkestørrelsen er på 4096 byte, og datahastigheten ut av din PC er 10 Mbit/s. Forsinkelsen til princeton.edu kan du lese ut av en ping til maskinen:
    PING princeton.edu
  Pinging princeton.edu [140.180.223.22] with 32 bytes of data:
  Reply from 140.180.223.22: bytes=32 time=114ms TTL=243
  Reply from 140.180.223.22: bytes=32 time=116ms TTL=243
  Reply from 140.180.223.22: bytes=32 time=114ms TTL=243
  Reply from 140.180.223.22: bytes=32 time=115ms TTL=243

  Ping statistics for 140.180.223.22:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 114ms, Maximum = 116ms, Average = 114ms

 3. Hva blir den effektive datahastigheten på forbindelsen til princeton.edu?
  Gi svaret i bit/s (evt Kbit/s eller Mbit/s).

 4. Hvordan virker flytkontrollen mellom to host på transportlaget? Anta at det brukes TCP protokollen.

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer