ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2017

Øving nr. 4.
Innlevering senest mandag 16.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Fahad Faisal Said, altså til begge to. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving4_strand
 

Nettverklaget og sikkerhet.
Svarene kan finnes i kap.3, 4 og 8 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

 1. Hva er hovedoppgaven til en rutings algoritme, og hva heter de to (mest kjente) prinsippene for rutings algoritmer, og hva er forskjellene på de? Gi en kort forklaring på de to.

 2. Nevn de tre mest vanlige rutingsprotokollene.

 3. Hva er forskjellene på intra-AS rutings protokoll og inter-AS rutings protokoll?

 4. Forklar litt om hvordan kryptering foregår og nøkler. Beskriv også de to typer av nøkler som brukes i en "sikker" datakommunikasjon.

 5. Hva menes med "effektivitet" på en dataoverføring?

 6. Hva er effektiviteten på en forbindelse til universitetet i Sofia? Anta at du har en kontinuerlig overføring, med et sendevindu på 16 pakker. Pakkestørrelsen er på 1024 byte, og datahastigheten ut av din PC er 50 Mbit/s. Forsinkelsen til universitetet i Sofia kan du lese ut av en ping til maskinen:
  Pinging www.uni-sofia.bg [62.44.96.22] with 32 bytes of data:
  Reply from 62.44.96.22: bytes=32 time=52ms TTL=51
  Reply from 62.44.96.22: bytes=32 time=52ms TTL=51
  Reply from 62.44.96.22: bytes=32 time=52ms TTL=51
  Reply from 62.44.96.22: bytes=32 time=52ms TTL=51

  Ping statistics for 62.44.96.22:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 52ms, Maximum = 52ms, Average = 52ms

 7. Hva blir den effektive datahastigheten på forbindelsen til universitetet i Sofia?
  Gi svaret i bit/s (evt kbit/s eller Mbit/s).

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer