ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2016

Øving nr. 4.
Innlevering senest mandag 17.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Andreas Gulstad, altså til begge to. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving4_strand
 

Nettverklaget og sikkerhet.
Svarene kan finnes i kap.4 og 8 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hva er hovedoppgaven til en rutings algoritme, og hva heter de to (mest kjente) prinsippene for rutings algoritmer, og hva er forskjellene på de? Gi en kort forklaring på de to.

  2. Nevn de tre mest vanlige rutingsprotokollene.

  3. Hva er forskjellene på intra-AS rutings protokoll og inter-AS rutings protokoll?

  4. Hva er VPN? Forklar litt om det.

  5. Forklar litt om hvordan kryptering foregår og nøkler. Nevn også eksempler på typer av nøkler og hvordan de brukes i en "sikker" datakommunikasjon.

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer