ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2017

Øving nr. 3.
Innlevering senest mandag 09. Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres til: Erling.P.Strand@hiof.no og til stud.ass Fahad Faisal Said, altså til begge to. Husk å bruke fagnavn, (en del av) ditt etternavn, og hvilken øving det er, i filnavnet. Hvis f.eks jeg hadde levert denne øving, kunne jeg ha valgt filnavnet: datakom_oving3_strand
 

Nettverklaget og linklaget.
Svarene kan finnes i kap.4 og 5 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hvordan er en MAC adresse bygd opp?

  2. Hva er forskjellene på en MAC adresse og IPv4 adresse?

  3. Forklar alle delene i et IPv4 hode.

  4. Forklar alle delene i et IPv6 hode.

  5. Hva er hovedforskjellene mellom IPv4 og IPv6?

  6. Hvordan kan en IPv6 pakke bli sendt i et IPv4 nett?

  7. På internet er det noe som heter AS. Hva er et AS, og hvorfor har vi det?

 


Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - innleveringer