Litt grunnleggende Linux

Alle disse kommandoene gis fra et terminalvindu.
Installasjon

Hvis du skal installere en Ubuntu Linux på din PC, må du først velge om du vil ha server eller desktop versjonen. Vanligvis velger man desktop versjonen for en personlig PC.

hjemmesiden til Ubuntu kan dere laste ned enten en desktop versjon eller server versjon. Det er en iso-fil som lastes ned. Den kan brennes på en CD, som kan brukes til installasjon. Husk å brenne CD'en riktig. Det er en iso-fil.

På server versjonen finnes de fleste programmene som en server inneholder, men X Windows følger ikke med. Dere får da bare et tekst-basert grensesnitt. Du kan installere X senere, ved å skrive sudo apt-get install gnome-desktop-enviroment.

Nå er det bare noen få av de serverprogrammene dere trenger. Derfor er det bedre att dere laster ned desktop versjonen. Den har fullt X-grensesnitt. De få server programmene dere trenger, kan dere laste ned og installere senere. Det kan være:
Web-server: sudo apt-get install apache2
DHCP-server: sudo apt-get install isc-dhcp-server
ssh-server: sudo apt-get install openssh-server
protokoll-analyse verktøy: sudo apt-get install wireshark Etter installasjon: Wiresharp må startes som root (sudo wireshark)

Hvis du ved en feiltagelse har installert et program du ikke skal ha, kan du fjerne det igjen ved å skrive sudo apt-get remove programnavn.
Denne vil ikke fjerne alt. Hvis du har gjort noen forandringer, blir ikke det slettet. Ved å bruke sudo apt-get remove programnavn vil det altså kunne være noen "rester" igjen av programmet. Hvis du vil fjerne alt, uavhengig om du har gjort noen forandringer på det eller ikke, kan du bruke:
sudo dpkg --purge programnavn.

sudo gjør at du får root-rettigheter. Etter at du trykker på Enter-tasten, blir du bedt om ditt passordet. Det forutsetter at du som bruker er blant de som har rettighet til å kjøre sudo, at du er i fila /etc/sudoers.

Nettverk

Les om nettverk her.

Oppstart

Hvis du har laget ditt eget program, og ønsker at det programmet skal starte automatisk når PC'en slås på, skriver du linja for å starte programmet i fila /etc/rc.local. F.eks kan du skrive inn teksten /etc/mittprogram.sh i fila /etc/rc.local. Du må huske på å gjøre programmet mittprogram.sh kjørbar. Det kan gjøres ved å skrive chmod 755 mittprogram.sh.

Hvordan du kan få Linux til å starte i forskjellige modus, trenger ingen nybegynnere å bry seg om. Er du en nybegynner, kan du hoppe over dette kapittelet. Det eneste du kanskje vil kunne, er å få PC'en til å starte spesielle, eller egne programmer ved oppstart. Du legger da bare kommandoen for å starte programmet inn i fila /etc/rc.local.

Noen nyttige Linux-kommandoer

Se også oversikt(1) eller oversikt(2)

ls-alLister opp filer i gjeldende katalog pwd Lister opp hvilken katalog du er i
cd/katalogGå til /katalogcp kopiere fil
ps-auxhvilke prosesser/programmer som gårtop kontinuerlig opplisting av prosesser/programmer som går
rmfilSlette filcatfilSkriver ut innholdet i fil
chmodtall filForandre filparametrechownbruker filForandre fileier

Teksteditor:
vim , vi
pico
joe
emacs

Restart av en prosess:
Nettverk: sudo /etc/init.d/networking restart

Hardware

En nyttig kommando for å finne ut av HW i maskinene er:
Hva er på PCI:  lspci -vnn
Hva er på USB:  lsusb -vnn

Runlevel

Denne info om runlevel gjelder spesiellt for andre Linux-versjoner enn Ubuntu og Debian. Kjører du en av disse, kan du hoppe over denne info.

Linux kan operere i forskjellige modus, som kalles Runlevel. Disse er nummerert fra 0 til 6. Det er mulig å programmere de forskjellige runlevel (fra 2 til 5), slik at maskinen starter opp litt forskjellig, avhengig av hvilken runlevel som er valgt. Linux starter i det Runlevel som er valgt. Hvordan de forskjellige er, er noe bestemt av hvilken Linux versjon du kjører. Du kan selv redigere hvilke oppstartsfiler som skal starte i de forskjellige runlevel. Du kan også bestemme hvilken runlevel som skal kjøres. I de fleste versjoner (unntatt Ubuntu og Debian) finnes disse run-levels:

 • 0 System Halted
 • 1 Single User Mode
 • 2 Single User Mode with Networking
 • 3 Multi-User Mode - boot up in text mode
 • 4 Not yet Defined
 • 5 Multi-User Mode - boot up in X Windows
 • 6 Shutdown & Reboot

Run-level 3 og 5 er de som er mest vanlige å bruke. Hvilken run-level du ønsker at PC'en skal starte opp med, bestemmes i fila: etc/inittab. I den første linja i inittab ser du hvilket runlevel den starter i. Velg aldri run-level 0 eller 6 !!!!!

På Ubuntu (& Debian) finnes ikke fila etc/inittab, og run-level fra 2 til 5 er like:

 • 0 System halt
 • 1 Single user
 • 2 Full multi-user mode (Default)
 • 3-5 Same as 2
 • 6 System Reboot

Det er mulig å lage inittab fila. I så fall vil Ubuntu og Debian ta hensyn til det som står der. I den fila er det nok med en linje:
initdefault:3
hvis den skal starte med runlevel 3. Istedet for inittab fila, kan du skrive $sudo telinit 3 hvis du vil at den skal starte i runlevel 3.

Ubuntu har gjort det slik at du kan skrive en kommando for å legge til en tjeneste i oppstarten, eller fjerne en.
Legge til en tjeneste:
sudo update-rc.d tjenestenavn default
Fjerne en tjeneste:
sudo update-rc.d tjenestenavn remove

Det finnes et program som er greit å bruke, hvis du skal legge til eller fjerne en tjeneste i oppstarten. Med det programmet ser også hvilke tjenester som er tilgjengelig. Det programmet heter rcconf. Hvis du ikke har det programmet kan du hente det ved å skrive
sudo apt-get install rcconf

Kjører du grafisk grensesnitt, kan du redigere hvilke tjenester som skal starte ved å gå inn i
System --> Administration --> Services

Du trenger da ikke rcconf

Hvis du absolutt vil fjerne eller legge til tjenester manuelt. Gå inn i katalogen /etc/rc.d for det runlevel du bruker, f.eks katalog rc2.d. Der kan du fjerne symlinken til tjenesten, eller du kan forandre S(nummer)tjeneste til K(100-nummer)tjeneste. S i begynnelsen av symlink til tjenesten betyr at den tjenesten skal starte. K betyr at den ikke skal starte.
F.eks hvis du ikke vil at gdm skal starte, og det står S13gdm, forandrer du navnet på den til K87gdm. Da vil den ikke starte i det runlevel. Hvis du senere ønsker å ha den tilbake igjen, forandrer du navnet tilbake til det det var. Hvis du ønsker å legge inn at en tjeneste skal starte, lager du bare en symlink, med S(nummer)tjenestenavn til der tjenesten er, og det er i /etc/init.d

For å få vite hvilket runlevel PC'en kjører, kan du skrive
$runlevel
Da kan den f.eks svare med N 2. N betyr at det ikke er skiftet noen runlevel, og 2 forteller at det er runlevel 2.

Oppgradering

Hvis du allerede har Ubuntu på din PC, og bare trenger å oppgradere til en ny versjon av Ubuntu, kan det gjøres ved å skrive sudo do-release-upgrade. Hvis ikke det virker, må du installere oppgraderingsprogrammet først. Du skriver da sudo apt-get install update-manager-core.
Etter at programmet er installert, må du passe på at det i fila /etc/update-manager/release-upgrades står Prompt=normal, og ikke Promt=lts. Med Prompt=normal vil neste versjon av Ubuntu installeres.

Hvis du ønsker å vite hvilken Ubuntu versjon du har, kan du se i fila /etc/issue. Skriv f.eks cat /etc/issue
Hvis du ønsker å vite hvilken kernel versjon du har, kan du skrive uname -r

Sjekk de forskjellige Ubuntu-versjoner som finnes.

 

Linker

Nettverk og Linux

Overblikk
Kort guide
Linuxguiden
Ubuntu Norge
Ubuntu homepage

Linux kjerne
Linux documentation project
Computer Technology
Linux commands
old Ubuntu (1) (2)

Tekstbehandling vim
Linux guide


Tilbake til Hovedside

Erling.P.Strand@hiof.no